Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 22-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 3 9

 • 0 2 2

 • 8 6 5 3

  5 4 4 4

  8 7 7 1

 • 7 9 1 4

 • 0 5 1 4 2

  6 3 2 6 5

  5 2 1 0 1

  1 9 5 8 8

  1 2 6 3 2

  1 6 2 8 0

  4 2 5 1 2

 • 7 5 1 5 8

  1 5 8 0 4

 • 1 2 1 4 0

 • 7 9 2 9 3

 • 2 7 3 6 0 0

 • Phú Yên
 • 7 2

 • 7 8 8

 • 6 8 5 0

  5 0 1 9

  8 8 1 9

 • 6 9 1 7

 • 7 5 6 1 2

  2 8 7 7 0

  7 2 4 1 7

  2 2 9 5 1

  7 4 3 1 8

  3 2 5 8 0

  1 5 7 0 8

 • 9 8 0 7 8

  2 2 7 6 7

 • 1 0 0 7 1

 • 7 6 1 9 7

 • 4 6 4 1 9 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 0,4,1
 • 2,4
 • 2
 • 2,9
 • 0,2,4
 • 8,3
 • 5
 • 1
 • 8,0
 • 3
 • Phú Yên
 • 8
 • 2,7,8,7,9,9
 • -
 • -
 • -
 • 1,0
 • 7
 • 1,8,0,2
 • 0,8
 • 7,7
 • TT Huế
 • 0,4,8
 • 0,7
 • 4,3,1,2
 • 9,5
 • 0,1,4
 • 6
 • -
 • -
 • 5,8
 • 3
 • Phú Yên
 • 7,8,5
 • 7,5
 • 1,7
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 9,9,6,1,1
 • 7,1,0,8
 • 1,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7