Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 21-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 6 3

 • 6 1 9

 • 2 7 8 0

  2 2 0 3

  6 0 0 2

 • 9 5 1 1

 • 9 7 9 3 1

  9 6 0 4 8

  1 7 1 3 5

  4 9 0 8 6

  9 7 2 7 7

  2 2 5 8 8

  7 1 4 8 7

 • 5 9 3 7 6

  4 3 4 1 2

 • 9 0 6 3 5

 • 3 0 3 1 7

 • 1 8 8 3 3 5

 • Khánh Hòa
 • 1 7

 • 0 8 3

 • 3 1 3 1

  7 4 5 9

  9 1 8 7

 • 6 4 4 7

 • 7 8 7 9 7

  2 4 7 6 6

  9 4 9 9 8

  9 3 5 0 2

  9 9 0 7 2

  4 4 5 1 0

  0 0 9 3 6

 • 7 7 0 0 5

  9 2 5 3 8

 • 3 9 2 2 0

 • 7 2 6 2 6

 • 9 8 4 1 2 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 3,2
 • 7,2,1,9
 • -
 • 5,5,1,5
 • 8
 • -
 • 3
 • 6,7
 • 6,8,7,0
 • -
 • Khánh Hòa
 • 5,2
 • 0,7
 • 2,6,0
 • 8,6,1
 • 7
 • 9
 • 6
 • 2
 • 7,3
 • 7,8
 • Kon Tum
 • 8
 • 3,1
 • 1,0
 • 0,6
 • -
 • 3,3,3
 • 7,8
 • 1,7,8
 • 4,8
 • 1
 • Khánh Hòa
 • 2,1
 • 3
 • 2,0,7
 • 8
 • -
 • 0
 • 2,6,3
 • 9,4,8,1
 • 3,9
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7