Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 19-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 5 0

 • 2 6 8

 • 2 2 1 9

  1 6 8 8

  4 4 3 6

 • 0 8 7 4

 • 2 7 2 3 2

  8 5 2 0 2

  2 6 8 1 5

  0 4 7 4 9

  4 0 6 2 0

  2 7 0 2 1

  3 9 0 5 0

 • 8 5 6 4 0

  4 1 1 1 5

 • 5 7 4 7 8

 • 6 5 6 9 6

 • 4 2 2 0 4 4

 • Ninh Thuận
 • 1 2

 • 4 9 6

 • 8 2 6 0

  8 9 6 7

  8 4 2 3

 • 0 5 8 1

 • 7 4 1 9 1

  7 5 8 5 5

  8 8 1 2 7

  8 1 4 4 0

  0 7 1 5 2

  3 5 3 8 0

  0 5 7 7 2

 • 2 5 4 0 3

  3 5 0 4 3

 • 1 9 4 1 5

 • 6 1 5 9 6

 • 8 5 0 3 0 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 2
 • 5,5,9
 • 0,1
 • 2,6
 • 4,0,9
 • 0,0
 • 8
 • 8,4
 • 8
 • 6
 • Ninh Thuận
 • 4,3
 • 5,2
 • 7,3
 • -
 • 3,0
 • 5,2
 • 0,7
 • 2
 • 0,1
 • 6,1,6
 • Gia Lai
 • 4,2,5,5
 • 2
 • 3,0
 • -
 • 4,7
 • 1,1
 • 9,3
 • -
 • 7,8,6
 • 4,1
 • Ninh Thuận
 • 4,8,6
 • 9,8
 • 5,7,1
 • 0,4,2
 • 0
 • 1,5
 • 9,9
 • 2,6
 • -
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7