Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 17-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 4 6

 • 9 8 0

 • 7 6 8 2

  0 3 9 7

  6 5 1 7

 • 7 2 5 4

 • 4 3 2 9 9

  5 5 2 7 4

  1 2 1 3 4

  7 9 5 6 5

  9 2 4 9 4

  3 2 2 3 0

  9 2 2 8 5

 • 0 8 0 5 7

  9 2 1 4 1

 • 8 7 8 0 7

 • 7 5 2 0 2

 • 5 8 5 4 2 3

 • Khánh Hòa
 • 9 1

 • 0 5 5

 • 6 1 4 3

  5 6 2 2

  9 4 6 3

 • 6 0 6 0

 • 3 4 8 9 1

  2 6 5 5 3

  4 7 9 4 7

  2 1 8 0 9

  2 5 6 2 9

  2 9 8 0 3

  4 0 3 0 7

 • 3 5 4 7 3

  3 7 3 9 5

 • 0 2 8 6 0

 • 8 1 0 8 8

 • 7 2 8 4 7 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 2,7
 • 7
 • 3
 • 4,0
 • 1,6
 • 7,4
 • 5
 • 4
 • 5,2,0
 • 9,4,7
 • Khánh Hòa
 • 9,3,7
 • -
 • 9,2
 • -
 • 7,3
 • 3,5
 • 0,0,3
 • 9,3
 • 8
 • 5,1,1
 • Đà Nẵng
 • 3,8
 • 4
 • 0,8
 • 2
 • 7,3,9,5
 • 6,8
 • 4
 • 0,5,9,1
 • -
 • 9
 • Khánh Hòa
 • 6,6
 • 9,9
 • 2
 • 7,5,0,4,6
 • -
 • 9,5
 • -
 • 4,0
 • 8
 • 7,0,2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7