Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 16-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 9 6

 • 3 6 0

 • 1 8 9 8

  5 8 0 3

  1 2 1 4

 • 5 8 8 4

 • 6 4 5 9 2

  6 9 1 9 7

  8 7 0 1 9

  0 4 4 2 2

  6 1 4 2 6

  7 6 7 5 9

  1 0 4 4 3

 • 4 3 5 5 2

  0 5 4 4 5

 • 5 9 9 1 7

 • 1 4 0 2 5

 • 8 7 4 0 6 5

 • Quảng Nam
 • 7 9

 • 2 4 7

 • 3 3 5 2

  1 8 3 6

  5 1 9 4

 • 5 3 0 6

 • 0 6 0 4 5

  2 1 7 7 7

  4 8 8 3 3

  1 3 2 7 2

  0 8 8 0 4

  7 0 3 2 7

  0 9 3 8 9

 • 1 1 7 1 0

  1 4 8 1 6

 • 1 2 9 2 6

 • 3 3 9 1 4

 • 2 5 1 1 3 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 3
 • 7,9,4
 • 5,2,6
 • -
 • 5,3
 • 2,9
 • 5,0
 • -
 • 4
 • 2,7,8,6
 • Quảng Nam
 • 4,6
 • 4,0,6
 • 6,7
 • 8,3,6
 • 5,7
 • 2
 • -
 • 7,2,9
 • 9
 • 4
 • Đắc Lắc
 • 6
 • -
 • 5,9,2
 • 4,0
 • 8,1
 • 6,2,4
 • 2,9
 • 1,9
 • 9
 • 1,5
 • Quảng Nam
 • 1
 • -
 • 7,5
 • 3
 • 1,0,9
 • 4
 • 2,1,0,3
 • 7,2,4
 • 3
 • 8,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7