Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 15-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 6 1

 • 1 5 9

 • 2 6 8 6

  3 4 5 4

  5 4 6 2

 • 7 7 1 6

 • 4 4 2 8 4

  0 4 5 6 1

  6 7 1 6 9

  1 8 8 1 3

  8 3 3 7 3

  4 8 4 0 4

  6 9 1 6 6

 • 5 5 9 7 9

  2 4 1 5 8

 • 7 5 4 1 2

 • 3 0 6 5 9

 • 7 8 6 6 1 3

 • Phú Yên
 • 1 2

 • 4 9 5

 • 7 7 2 1

  3 1 8 0

  6 6 5 0

 • 6 3 6 9

 • 5 4 7 1 8

  5 9 7 0 5

  2 0 9 7 5

  7 9 0 9 7

  6 0 4 1 6

  3 6 3 1 4

  3 1 3 7 4

 • 2 0 5 2 5

  8 0 1 5 2

 • 8 2 3 7 5

 • 2 9 8 1 6

 • 2 8 5 4 6 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 4
 • 3,2,3,6
 • -
 • -
 • -
 • 9,8,4,9
 • 1,9,6,2,1
 • 9,3
 • 4,6
 • -
 • Phú Yên
 • 5
 • 6,8,6,4,2
 • 5,1
 • -
 • -
 • 2,0
 • 3,9
 • 5,5,4
 • 0
 • 7,5
 • TT Huế
 • -
 • 6,6
 • 1,6
 • 1,1,7
 • 8,0,5
 • -
 • 6,1,8
 • -
 • 5
 • 5,7,6,5
 • Phú Yên
 • 8,5
 • 2
 • 5,1
 • 6
 • 1,7
 • 7,2,0,7,9
 • 1,1
 • 9
 • 1
 • 6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7