Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 14-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 4 5

 • 6 4 7

 • 9 5 6 6

  4 6 9 3

  0 5 8 8

 • 4 9 4 2

 • 8 3 8 2 7

  8 0 7 6 2

  8 7 4 5 5

  8 9 5 0 1

  4 5 1 3 0

  7 1 4 8 2

  9 8 6 3 9

 • 9 7 8 7 7

  7 6 5 2 3

 • 0 7 7 8 3

 • 5 4 8 3 1

 • 3 9 0 9 8 4

 • Khánh Hòa
 • 3 4

 • 2 9 0

 • 8 4 5 1

  8 3 7 0

  7 8 8 1

 • 5 4 5 3

 • 8 7 1 3 7

  3 7 0 1 6

  5 9 2 5 0

  2 9 3 2 6

  6 6 8 7 2

  5 6 6 6 1

  9 6 9 6 6

 • 1 8 8 3 7

  2 2 7 6 9

 • 4 3 3 4 5

 • 1 8 3 8 7

 • 4 9 2 9 3 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 1
 • -
 • 3,7
 • 1,0,9
 • 2,7,5
 • 5
 • 2,6
 • 7
 • 4,3,2,8
 • 3
 • Khánh Hòa
 • -
 • 6
 • 6
 • 3,7,7,4
 • 5
 • 0,3,1
 • 9,1,6
 • 2,0
 • 7,1
 • 0
 • Kon Tum
 • 3
 • 3,0
 • 6,8,4
 • 8,2,9
 • 8
 • 5,4
 • 6
 • 7,2,4
 • 8
 • 3
 • Khánh Hòa
 • 5,7,9
 • 6,5,8
 • 7
 • 3,5
 • 3
 • 4
 • 1,2,6
 • 8,3,3
 • -
 • 6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7