Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 10-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 1 6

 • 1 8 0

 • 8 8 4 3

  1 5 4 3

  8 9 9 6

 • 2 4 7 9

 • 2 6 5 9 5

  9 5 9 8 1

  5 9 3 5 6

  4 3 4 6 7

  5 0 6 0 1

  5 9 1 9 7

  5 9 5 5 4

 • 9 6 0 2 0

  9 8 0 3 4

 • 3 3 9 9 1

 • 5 3 8 8 2

 • 6 8 0 0 8 2

 • Khánh Hòa
 • 2 9

 • 1 9 3

 • 7 5 7 5

  8 1 9 1

  7 3 4 7

 • 7 3 7 8

 • 9 9 2 3 4

  7 2 6 9 4

  5 1 9 4 8

  6 7 7 6 0

  9 3 6 3 1

  6 3 7 9 3

  5 7 6 6 5

 • 4 1 9 6 8

  0 5 4 0 5

 • 9 5 3 4 2

 • 1 3 3 9 5

 • 1 7 3 5 1 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 1
 • 6
 • 0
 • 4
 • 3,3
 • 6,4
 • 7
 • 9
 • 2,2,1,0
 • 1,5,7,6
 • Khánh Hòa
 • 5
 • 4
 • 9
 • 4,1
 • 2,8,7
 • -
 • 8,0,5
 • 8,5
 • -
 • 5,4,3,1,3
 • Đà Nẵng
 • 2,8
 • 9,8,0
 • 8,8
 • 4,4
 • 3,5
 • 9
 • 5,9,1
 • 6,9
 • -
 • 7
 • Khánh Hòa
 • 6
 • 3,9
 • 4
 • 9,9
 • 1,3,9
 • 9,0,6,7
 • -
 • 4
 • 6,4,7
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7