Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 09-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 9 6

 • 5 5 5

 • 0 6 0 8

  8 0 5 1

  8 8 9 9

 • 3 3 5 8

 • 3 7 9 6 6

  2 7 3 8 9

  5 8 4 8 8

  0 5 8 2 2

  0 1 5 5 4

  0 8 5 9 5

  3 4 1 7 0

 • 1 3 7 0 1

  3 9 7 0 4

 • 5 1 8 5 2

 • 0 0 5 0 0

 • 0 4 6 5 7 6

 • Quảng Nam
 • 6 0

 • 8 3 9

 • 3 8 9 6

  2 2 0 9

  9 8 5 2

 • 3 9 1 1

 • 6 7 8 1 7

  7 5 4 0 5

  1 2 8 1 3

  1 7 4 7 4

  8 2 5 6 9

  7 4 2 5 9

  9 1 2 3 9

 • 4 8 2 5 4

  5 1 8 5 0

 • 9 4 6 1 4

 • 5 0 3 9 7

 • 8 9 2 3 7 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 0,1,4,8
 • -
 • 2
 • -
 • -
 • 2,4,8,1,5
 • 6
 • 6,0
 • 9,8
 • 5,9,6
 • Quảng Nam
 • 5,9
 • 4,7,3,1
 • -
 • 9,9
 • -
 • 4,0,9,2
 • 9,0
 • 8,4
 • -
 • 7,6
 • Đắc Lắc
 • 0,7
 • 0,5
 • 5,2
 • -
 • 0,5
 • 9,5
 • 7,6,9
 • -
 • 8,5,0
 • 8,9
 • Quảng Nam
 • 5,6
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1,5,7
 • 0
 • 9
 • 9,1
 • 7
 • 6,5,3,0,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7