Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 08-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 7 9

 • 4 1 7

 • 2 7 7 6

  3 1 0 3

  0 7 3 4

 • 2 3 0 3

 • 6 5 5 4 6

  4 5 8 4 9

  4 1 2 7 2

  6 2 3 3 9

  6 6 2 4 2

  6 5 7 3 9

  5 2 4 9 3

 • 6 7 8 1 0

  1 8 0 9 8

 • 1 5 1 3 5

 • 0 0 4 2 0

 • 3 0 7 2 6 3

 • Phú Yên
 • 4 0

 • 5 0 3

 • 0 7 3 7

  1 2 5 6

  8 4 4 5

 • 5 6 0 9

 • 1 8 2 3 4

  0 1 2 1 9

  1 8 4 8 3

  8 8 2 2 1

  2 7 0 5 7

  2 4 0 3 7

  7 7 6 6 0

 • 1 2 3 8 0

  6 5 0 7 6

 • 7 5 6 7 8

 • 7 7 3 8 0

 • 2 4 4 5 2 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 3,3
 • 0,7
 • 0
 • 5,9,9,4
 • 6,9,2
 • -
 • 3
 • 2,6,9
 • -
 • 8,3
 • Phú Yên
 • 9,3
 • 9
 • 9,1
 • 4,7,7
 • 5,0
 • 7,6
 • 0
 • 8,6
 • 0,0,3
 • -
 • TT Huế
 • 2,1
 • -
 • 7,4
 • 6,9,0,0
 • 3
 • 3
 • 4,7
 • 1
 • 9
 • 4,3,3,7
 • Phú Yên
 • 8,8,6,4
 • 2
 • -
 • 8,0
 • 3
 • 4
 • 7,5
 • 5,3,3
 • 7
 • 2,1,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7