Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 07-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 9 8

 • 6 4 4

 • 7 9 5 9

  7 3 3 5

  0 1 6 6

 • 2 9 1 8

 • 7 4 9 1 7

  0 8 9 8 5

  3 3 9 6 9

  3 1 1 4 4

  4 2 7 5 5

  2 1 5 2 1

  8 1 3 6 1

 • 0 7 2 1 6

  0 9 4 8 6

 • 2 9 8 3 4

 • 1 2 8 2 2

 • 9 3 5 4 8 4

 • Khánh Hòa
 • 9 2

 • 8 5 0

 • 9 2 9 0

  6 3 6 2

  1 6 4 4

 • 4 1 5 0

 • 7 1 4 9 8

  7 5 9 2 5

  3 3 3 1 5

  1 2 0 6 0

  4 1 8 6 0

  9 4 3 7 4

  0 1 6 1 4

 • 0 9 5 3 7

  4 1 4 8 5

 • 6 6 6 6 2

 • 2 4 9 2 6

 • 2 0 1 9 2 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • -
 • 6,7,8
 • 2,1
 • 4,5
 • 4,4
 • 5,9
 • 9,1,6
 • -
 • 4,6,5
 • 8
 • Khánh Hòa
 • -
 • 5,4
 • 0,6,5
 • 7
 • 4
 • 0,0
 • 2,0,0,2
 • 4
 • 5
 • 8,0,2
 • Kon Tum
 • -
 • 2,6
 • 2
 • -
 • 8,3,4,4
 • 8,5,3
 • 1,8,6
 • 1
 • 1,9
 • 6,5
 • Khánh Hòa
 • 2,6,6,5,9,5
 • -
 • 6,6,9
 • -
 • 7,1,4
 • 8,2,1
 • 2
 • 3
 • 9
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7