Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 6 05-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 7 9

 • 5 6 4

 • 6 4 5 0

  0 0 5 2

  8 3 1 1

 • 9 8 0 2

 • 1 7 6 5 1

  1 9 5 2 2

  1 9 8 7 4

  3 0 8 6 0

  8 1 6 1 6

  5 3 1 8 0

  9 6 3 4 9

 • 1 7 1 0 5

  0 3 4 0 9

 • 4 0 6 3 0

 • 2 0 8 5 3

 • 9 2 3 5 9 2

 • Ninh Thuận
 • 3 1

 • 6 4 9

 • 0 8 8 6

  4 3 5 5

  4 0 0 4

 • 9 5 5 2

 • 2 2 8 6 3

  6 7 1 9 1

  3 2 7 1 5

  5 9 6 0 7

  1 0 0 5 4

  9 2 7 9 3

  6 5 7 9 1

 • 2 2 0 8 6

  1 7 7 0 8

 • 7 2 9 9 0

 • 3 6 8 6 2

 • 1 6 5 1 3 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • 5,9,2
 • 6,1
 • 2
 • 0
 • 9
 • 3,1,0,2
 • 0,4
 • 4,9
 • 0
 • 2
 • Ninh Thuận
 • 8,7,4
 • 5
 • -
 • 3,1
 • 9
 • 4,2,5
 • 2,3
 • -
 • 6,6
 • 0,1,3,1
 • Gia Lai
 • 3,6,8,5
 • 5,1
 • 9,2,0,5
 • 5
 • 7,6
 • 0
 • 1
 • -
 • -
 • 0,4,7
 • Ninh Thuận
 • 9
 • 9,9,3
 • 6,5
 • 3,6,9
 • 5,0
 • 1,5
 • 8,8
 • 0
 • 0
 • 4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7