Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 03-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 0 4

 • 9 2 1

 • 7 6 8 3

  5 5 0 6

  7 3 1 1

 • 2 1 4 7

 • 3 4 3 0 5

  3 8 7 5 2

  5 4 5 3 7

  1 9 8 1 2

  8 6 3 2 4

  3 4 3 9 0

  6 5 9 7 1

 • 6 5 1 6 5

  9 6 1 9 1

 • 2 5 3 8 8

 • 2 1 6 1 9

 • 9 7 4 1 7 3

 • Khánh Hòa
 • 7 6

 • 6 7 6

 • 3 8 4 5

  3 5 8 2

  7 2 1 5

 • 5 8 5 2

 • 8 8 7 8 5

  1 1 2 3 9

  3 1 5 1 5

  0 3 5 0 3

  2 9 4 4 8

  4 8 4 2 5

  9 6 1 4 4

 • 9 0 0 4 3

  5 0 6 4 2

 • 6 1 0 8 1

 • 6 6 6 2 1

 • 0 8 0 5 7 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 5,6,4
 • 9,2,1
 • 4,1
 • 7
 • 7
 • 2
 • 5
 • 3,1
 • 8,3
 • 1,0
 • Khánh Hòa
 • 3
 • 5,5
 • 1,5
 • 9
 • 3,2,8,4,5
 • 2
 • -
 • 9,6,6
 • 1,5,2
 • -
 • Đà Nẵng
 • 9
 • 9,7,1,2
 • 5,1
 • 7,8
 • 2,0
 • 6,0
 • 0
 • 3,4
 • 8
 • 1
 • Khánh Hòa
 • -
 • 2,8
 • 4,5,8
 • 4,0
 • 4
 • 8,1,2,4,1
 • 7,7
 • -
 • 4
 • 7,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7