Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 02-03-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 6 7

 • 5 0 4

 • 6 9 1 6

  2 7 2 2

  9 8 5 7

 • 8 0 2 5

 • 0 3 0 8 1

  1 3 8 0 3

  1 2 4 1 8

  8 5 6 4 7

  2 7 7 3 8

  0 3 0 1 2

  7 8 5 9 0

 • 1 7 4 7 4

  3 7 2 6 6

 • 9 4 2 4 1

 • 6 5 3 6 5

 • 2 8 9 0 1 4

 • Quảng Nam
 • 9 7

 • 5 1 0

 • 5 9 0 6

  3 9 2 4

  9 5 8 0

 • 6 7 5 2

 • 1 8 8 0 3

  9 1 1 4 9

  9 3 8 8 6

  1 8 5 1 8

  0 0 8 5 3

  1 2 5 7 8

  3 8 2 0 9

 • 3 0 3 2 3

  4 5 1 8 5

 • 2 3 7 1 1

 • 2 2 5 3 3

 • 4 3 9 8 6 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 3,4
 • 4,8,2,6
 • 5,2
 • 8
 • 1,7
 • 7
 • 5,6,7
 • 4
 • 1
 • 0
 • Quảng Nam
 • 3,9,6
 • 1,8,0
 • 3,4
 • 3
 • 9
 • 3,2
 • 7
 • 8
 • 5,6,0
 • 7
 • Đắc Lắc
 • 9
 • 4,8
 • 1,2
 • 0
 • 1,7,0
 • 6,2
 • 6,1
 • 4,5,6
 • 1,3
 • -
 • Quảng Nam
 • 8,1
 • 1
 • 5
 • 3,2,0,5
 • 2
 • 8
 • 8,0
 • 6,9
 • 1,7
 • 4,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7