Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 23-02-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 0 1

 • 4 6 7

 • 8 5 6 5

  4 3 1 4

  3 3 7 9

 • 1 3 3 2

 • 6 4 2 1 0

  0 1 9 6 3

  8 4 4 8 8

  7 2 0 5 2

  3 9 5 5 0

  2 4 5 9 0

  4 2 0 5 4

 • 2 2 0 7 2

  8 8 6 1 3

 • 5 5 8 5 1

 • 2 7 4 3 4

 • 3 8 6 1 9 5

 • Quảng Nam
 • 1 1

 • 4 2 9

 • 5 3 4 6

  8 4 4 4

  6 8 8 5

 • 6 3 9 7

 • 6 7 1 6 3

  5 0 2 6 6

  4 4 6 2 1

  7 8 1 6 7

  3 0 7 7 7

  6 4 4 8 1

  2 3 1 7 5

 • 2 4 7 5 1

  1 0 6 8 1

 • 2 9 2 5 1

 • 5 7 7 9 2

 • 4 1 0 7 3 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 1
 • 3,0,4
 • -
 • 4,2
 • -
 • 1,2,0,4
 • 3,5,7
 • 2,9
 • 8
 • 5,0
 • Quảng Nam
 • -
 • 1
 • 1,9
 • 6
 • 6,4
 • 1,1
 • 3,6,7
 • 7,5
 • 1,1,5
 • 2,7
 • Đắc Lắc
 • 1,5,9
 • 5,0
 • 7,5,3
 • 1,6
 • 3,5,1
 • 9,6
 • -
 • 6
 • 8
 • 7
 • Quảng Nam
 • -
 • 5,5,8,2,8,1
 • 9
 • 6
 • 4
 • 7,8
 • 3,6,4
 • 6,7,9
 • -
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7