Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 16-02-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 5 3

 • 3 0 5

 • 8 3 9 0

  3 5 1 3

  0 6 6 6

 • 3 5 5 3

 • 7 8 2 5 8

  3 7 0 9 7

  5 1 0 9 3

  2 5 8 2 9

  4 0 6 4 3

  5 8 7 2 6

  7 2 6 8 5

 • 7 3 4 4 5

  8 5 3 5 8

 • 2 3 6 6 1

 • 7 5 3 7 4

 • 7 7 6 6 1 9

 • Quảng Nam
 • 0 8

 • 0 8 4

 • 2 4 2 4

  6 8 7 9

  6 0 1 6

 • 0 0 0 3

 • 7 2 9 5 8

  0 2 7 4 9

  2 6 5 6 2

  2 4 7 3 1

  8 8 4 4 0

  3 4 5 5 7

  9 9 2 7 4

 • 7 8 0 3 9

  9 8 8 5 3

 • 7 0 3 2 2

 • 5 0 4 7 9

 • 6 7 4 9 4 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 5
 • 9,3
 • 9,6
 • -
 • 5,3
 • 8,8,3,3
 • 1,6
 • 4
 • 5
 • 7,3,0
 • Quảng Nam
 • 3,8
 • 6
 • 2,4
 • 9,1
 • 2,9,0
 • 3,8,7
 • 2
 • 9,4,9
 • 4
 • -
 • Đắc Lắc
 • 9
 • 6
 • -
 • 9,4,5,1,5
 • 7
 • 4,8,0
 • 2,6
 • 9
 • 5,5
 • 1,2
 • Quảng Nam
 • 4
 • 3
 • 4,2,6
 • 5,0
 • 7,2,8
 • -
 • 1
 • 5
 • 5,0
 • 7,3,4,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7