Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 09-02-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 3 4

 • 8 2 9

 • 4 8 7 7

  0 8 3 5

  9 0 1 6

 • 2 2 3 1

 • 8 4 7 5 9

  9 2 0 3 4

  3 3 4 8 7

  7 9 5 4 0

  9 8 0 1 4

  0 3 7 7 2

  0 7 9 1 7

 • 9 7 5 6 4

  8 2 5 9 9

 • 7 1 1 7 8

 • 9 2 6 8 9

 • 6 1 5 8 3 2

 • Quảng Nam
 • 5 7

 • 2 1 3

 • 1 7 7 8

  1 4 4 3

  4 2 4 2

 • 4 6 2 0

 • 1 1 3 6 6

  6 5 6 3 9

  0 0 7 8 7

  5 1 7 3 5

  6 9 4 5 0

  9 3 5 2 4

  7 8 8 7 0

 • 7 4 8 5 5

  0 6 4 8 0

 • 9 0 1 6 5

 • 6 5 2 3 7

 • 9 5 1 8 4 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • -
 • 4,7,6
 • 9
 • 2,4,1,5,4
 • 0
 • 9
 • 4
 • 8,2,7
 • 9,7
 • 9
 • Quảng Nam
 • -
 • 3
 • 4,0
 • 7,9,5
 • 0,3,2
 • 5,0,7
 • 5,6
 • 0,8
 • 0,7
 • -
 • Đắc Lắc
 • 4
 • 3
 • 3,7
 • -
 • 6,3,1,3
 • 3
 • 1
 • 8,1,7
 • 7
 • 8,9,5,2
 • Quảng Nam
 • 4,8,5,7,2
 • -
 • 4
 • 4,1
 • 2
 • 6,5,3
 • 6
 • 3,8,5
 • 7
 • 3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7