Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 02-02-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 5 0

 • 3 6 5

 • 2 7 2 3

  9 0 7 5

  1 5 2 3

 • 2 8 9 4

 • 5 4 2 1 1

  6 1 5 3 6

  2 7 6 8 7

  8 7 7 5 2

  2 7 3 9 6

  1 8 2 4 9

  4 3 1 8 6

 • 5 1 6 5 2

  7 2 1 5 4

 • 3 4 9 4 6

 • 3 5 2 1 2

 • 4 9 3 7 9 4

 • Quảng Nam
 • 3 0

 • 7 1 8

 • 5 6 9 0

  2 0 6 6

  0 5 7 3

 • 0 7 8 0

 • 7 3 0 1 2

  1 4 8 5 0

  6 4 5 3 3

  3 6 8 0 3

  2 6 4 6 3

  9 7 0 0 7

  8 5 7 2 0

 • 4 8 5 2 7

  9 5 9 3 9

 • 7 6 8 5 3

 • 0 9 5 9 8

 • 3 4 9 5 8 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • -
 • 2,1
 • 3,3
 • 6
 • 6,9
 • 2,4,2,0
 • 5
 • 5
 • 7,6
 • 4,6,4
 • Quảng Nam
 • 3,7
 • 2,8
 • 7,0
 • 9,3,0
 • -
 • 3,0
 • 3,6
 • 3
 • 8,0
 • 8,0
 • Đắc Lắc
 • 5
 • 1
 • 1,5,5
 • 2,2
 • 9,5,9
 • 7,6
 • 4,3,9,8
 • 8
 • -
 • 4
 • Quảng Nam
 • 5,2,8,9,3
 • -
 • 1
 • 5,3,0,6,7
 • -
 • -
 • 6
 • 2,0
 • 8,9,1
 • 3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7