Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 27-01-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 0 1

 • 9 9 7

 • 2 4 5 6

  6 1 7 5

  4 4 1 6

 • 7 0 0 8

 • 2 6 9 4 7

  6 3 4 4 9

  7 9 5 2 4

  6 0 8 2 2

  8 5 2 3 8

  5 6 6 8 3

  9 7 6 2 7

 • 5 9 5 1 8

  8 5 7 2 3

 • 9 4 6 2 8

 • 2 1 3 2 0

 • 0 5 0 6 9 7

 • Khánh Hòa
 • 5 7

 • 0 6 7

 • 4 4 2 7

  2 6 5 6

  3 9 7 1

 • 6 0 0 8

 • 2 9 7 6 4

  4 1 7 9 8

  3 0 7 3 7

  7 1 2 3 8

  7 7 9 4 7

  2 8 4 0 0

  4 1 9 8 3

 • 5 2 0 1 3

  5 1 0 5 3

 • 0 8 3 5 6

 • 0 1 9 9 8

 • 6 4 8 8 9 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 8,1
 • 8,6
 • 0,8,3,4,2,7
 • 8
 • 7,9
 • 6
 • -
 • 5
 • 3
 • 7,7
 • Khánh Hòa
 • 0,8
 • 3
 • 7
 • 7,8
 • 7
 • 6,3,6,7
 • 4,7
 • 1
 • 3
 • 1,8,8
 • Đà Nẵng
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2,8
 • 2
 • 7
 • 5,1
 • 9,4,2,9
 • 2,1,3,0
 • 4
 • Khánh Hòa
 • 0
 • 9,7
 • -
 • 1,5,8
 • 6
 • -
 • 5,5
 • 3,4,2,6,5
 • 9,9,3,0
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7