Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 26-01-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 4 5

 • 6 2 9

 • 9 4 5 5

  2 5 6 9

  0 8 7 1

 • 8 1 7 2

 • 2 8 0 9 1

  4 2 4 8 4

  5 4 9 1 1

  4 4 2 7 3

  0 2 3 5 7

  7 5 7 1 8

  5 6 6 8 0

 • 9 3 9 8 9

  9 9 6 9 1

 • 6 3 6 0 6

 • 2 1 0 6 8

 • 4 8 7 8 4 0

 • Quảng Nam
 • 6 1

 • 3 4 8

 • 7 8 3 9

  4 7 6 8

  0 4 5 6

 • 2 0 3 4

 • 8 2 2 0 3

  7 4 7 8 0

  9 3 9 7 4

  6 8 9 8 2

  5 4 5 8 2

  7 0 2 2 9

  4 3 7 8 9

 • 3 2 5 4 8

  8 6 9 3 6

 • 1 3 8 6 8

 • 9 5 5 4 2

 • 2 6 8 1 8 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 6
 • 1,8
 • 9
 • -
 • 0,5
 • 7,5
 • 8,9
 • 3,2,1
 • 9,4,0
 • 1,1
 • Quảng Nam
 • 3
 • -
 • 9
 • 6,4,9
 • 2,8,8
 • 6
 • 8,8,1
 • 4
 • 9,0,2,2,9
 • -
 • Đắc Lắc
 • 4,8
 • 9,9,1,7
 • 7
 • 7
 • 8
 • 5,4
 • 0
 • 5
 • 6,1
 • 8,6,2
 • Quảng Nam
 • 8
 • 6
 • 4,8,8
 • 0
 • 7,3
 • -
 • 3,5
 • -
 • 6,4,6,4
 • 8,2,8,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7