Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 20-01-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 2 9

 • 3 3 6

 • 9 5 1 6

  9 1 6 2

  7 2 3 3

 • 9 9 1 0

 • 1 0 7 4 3

  1 8 3 6 7

  2 3 0 1 4

  5 4 8 4 9

  4 5 0 5 9

  0 2 3 6 2

  0 3 1 0 3

 • 6 2 2 1 4

  4 3 1 2 7

 • 0 8 5 4 0

 • 9 6 8 0 4

 • 1 5 4 1 5 2

 • Khánh Hòa
 • 1 9

 • 1 3 5

 • 5 8 0 2

  3 2 9 5

  3 8 1 6

 • 0 3 3 0

 • 9 0 9 5 1

  1 8 6 9 9

  9 0 5 2 3

  0 1 8 9 5

  1 0 2 7 7

  5 9 5 2 3

  3 7 5 5 7

 • 1 9 1 0 6

  6 9 8 3 0

 • 1 4 8 4 2

 • 1 3 4 4 9

 • 4 8 7 9 0 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 4,3
 • 4,4,0,6
 • 7,9
 • 3,6
 • 0,3,9
 • 2,9
 • 7,2,2
 • -
 • -
 • -
 • Khánh Hòa
 • 2,6,2
 • 6,9
 • 3,3
 • 0,0,5
 • 9,2
 • 1,7
 • -
 • 7
 • -
 • 9,5,5
 • Đà Nẵng
 • 4,1
 • -
 • 5,6,6
 • 4,0,3
 • 0,1,1
 • -
 • 1,3
 • 2,6
 • -
 • 4,5,2
 • Khánh Hòa
 • 3,3
 • 5
 • 0,4,0
 • 2,2
 • -
 • 9,9,3
 • 0,1
 • 7,5
 • -
 • 4,9,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7