Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 19-01-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 0 3

 • 3 3 3

 • 1 4 0 3

  0 3 9 7

  4 6 5 2

 • 8 4 5 0

 • 7 2 3 0 2

  8 6 3 3 8

  7 0 1 3 7

  4 1 4 2 3

  0 1 5 2 0

  0 1 8 3 7

  1 8 4 1 2

 • 7 7 3 3 1

  5 0 6 4 3

 • 8 2 9 3 5

 • 5 7 3 3 6

 • 4 9 3 2 5 8

 • Quảng Nam
 • 7 9

 • 2 3 3

 • 8 3 3 8

  5 7 9 0

  9 5 3 4

 • 2 3 3 4

 • 5 8 4 4 1

  2 1 7 6 2

  5 8 4 0 2

  3 3 8 0 8

  4 5 6 7 8

  0 7 5 4 0

  8 3 5 3 6

 • 9 5 5 6 3

  1 7 3 2 3

 • 1 5 0 2 0

 • 1 6 6 1 8

 • 9 9 5 4 1 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 2,3,3
 • 2
 • 3,0
 • 6,5,1,8,7,7,3
 • 3
 • 8,0,2
 • -
 • -
 • -
 • 7
 • Quảng Nam
 • 2,8
 • 1,8
 • 0,3
 • 6,4,8,4,3
 • 1,0
 • -
 • 3,2
 • 8,9
 • -
 • 0
 • Đắc Lắc
 • 2,5
 • 3
 • 0,1,5
 • 4,2,0,3,0
 • -
 • 3
 • 3
 • 3,3,9
 • 5,3
 • -
 • Quảng Nam
 • 2,4,9
 • 1,4
 • 6,0
 • 6,2,3
 • 3,3
 • -
 • 3
 • -
 • 1,0,7,3
 • 7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7