Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 13-01-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 5 8

 • 0 5 7

 • 8 7 1 4

  4 7 1 4

  8 8 6 2

 • 1 1 1 4

 • 4 1 2 2 1

  8 7 2 2 8

  7 3 0 5 4

  9 9 2 6 9

  0 1 1 4 6

  6 3 3 8 6

  9 1 8 7 0

 • 6 2 2 8 7

  9 2 1 6 3

 • 4 9 7 5 4

 • 1 0 2 7 7

 • 3 5 1 9 1 0

 • Khánh Hòa
 • 8 9

 • 9 6 3

 • 6 1 7 0

  4 5 4 0

  0 7 0 5

 • 9 6 2 5

 • 7 3 6 2 8

  3 6 2 9 0

  1 5 9 1 8

  9 8 3 8 3

  7 9 6 9 9

  3 0 6 2 1

  1 9 3 4 4

 • 0 6 1 5 4

  2 4 9 9 3

 • 9 3 8 0 4

 • 0 4 3 4 0

 • 4 5 3 7 1 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • -
 • 0,4,4,4
 • 1,8
 • -
 • 6
 • 4,4,7,8
 • 3,9,2
 • 7,0
 • 7,6
 • -
 • Khánh Hòa
 • 4,5
 • 6,8
 • 8,1,5
 • -
 • 0,4,0
 • 4
 • 3
 • 0
 • 3,9
 • 3,0,9
 • Đà Nẵng
 • 1,7
 • 2
 • 6
 • 6
 • 5,5,1,1,1
 • -
 • 4,8
 • 7,8,5
 • 2,5
 • 6
 • Khánh Hòa
 • 4,9,7,4
 • 2
 • -
 • 9,8,6
 • 0,5,4
 • 2,0
 • 1
 • -
 • 2,1
 • 9,8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7