Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 12-01-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 7 9

 • 4 9 0

 • 3 4 6 2

  6 7 8 0

  3 1 8 7

 • 8 3 8 8

 • 2 0 3 2 5

  3 5 7 0 9

  4 0 8 7 7

  7 0 8 8 7

  3 8 8 1 7

  7 3 1 0 1

  8 3 6 5 4

 • 3 6 8 7 6

  8 2 9 7 7

 • 7 0 8 3 1

 • 1 4 5 9 6

 • 5 8 7 7 9 1

 • Quảng Nam
 • 9 1

 • 9 8 5

 • 4 2 0 9

  0 4 7 3

  0 1 3 8

 • 6 6 0 3

 • 0 9 7 0 9

  5 5 2 7 0

  4 5 3 9 8

  9 5 7 9 7

  5 5 8 2 9

  1 9 7 9 4

  1 9 5 3 1

 • 5 6 2 0 5

  3 7 8 6 6

 • 3 1 0 0 6

 • 6 3 2 3 0

 • 4 2 0 7 3 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 9,1
 • 7
 • 5
 • 1
 • -
 • 4
 • 2
 • 6,7,7,9
 • 7,8,0,7
 • 1,6,0
 • Quảng Nam
 • 6,5,9,3,9
 • -
 • 9
 • 6,0,1,8
 • -
 • -
 • 6
 • 0,3
 • 5
 • 8,7,4,1
 • Đắc Lắc
 • 8,9
 • 9,3,0
 • 6
 • -
 • 5
 • 2
 • 9,7
 • 7,7,8,1,8
 • 8
 • 0,7
 • Quảng Nam
 • 3,7
 • 3,9
 • -
 • 0,7
 • 9
 • 0,8
 • 3,0,6
 • 9
 • 9,3
 • 0,2,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7