Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 06-01-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 8 1

 • 1 1 2

 • 7 9 8 9

  5 1 2 1

  6 2 8 0

 • 0 9 9 8

 • 4 9 4 4 0

  1 6 5 5 1

  1 5 2 7 9

  9 8 5 6 4

  0 4 1 2 0

  3 0 4 6 3

  4 6 0 7 7

 • 0 0 3 8 6

  1 7 5 9 6

 • 1 4 0 2 8

 • 8 3 2 2 7

 • 0 6 2 3 0 1

 • Khánh Hòa
 • 5 0

 • 5 5 0

 • 9 8 4 3

  7 1 0 5

  5 7 7 7

 • 7 1 8 6

 • 5 7 5 5 7

  5 0 9 9 4

  5 7 2 0 8

  7 2 7 2 5

  8 3 7 2 5

  4 4 9 2 4

  9 6 4 9 2

 • 0 6 3 2 9

  0 6 1 4 4

 • 6 6 6 0 0

 • 2 2 7 2 5

 • 8 2 1 8 2 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 1
 • 2
 • 7,8,0,1
 • -
 • 0
 • 1
 • 4,3
 • 9,7
 • 6,9,0,1
 • 6,8
 • Khánh Hòa
 • 0,8,5
 • -
 • 3,5,9,5,5,4
 • -
 • 4,3
 • 7,0,0
 • -
 • 7
 • 6
 • 4,2
 • Đà Nẵng
 • 4,2,8
 • 0,5,2,8
 • 1
 • 6
 • 6
 • -
 • 8,9
 • 2,7
 • 2,9
 • 7,8
 • Khánh Hòa
 • 0,5,5
 • -
 • 9
 • 2,4
 • 4,9,2
 • 2,2,2,0
 • 8
 • 5,7
 • 0
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7