Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 24-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 4 1

 • 2 9 8

 • 7 3 6 9

  4 7 4 2

  8 4 8 2

 • 7 6 1 0

 • 8 5 8 0 9

  4 5 3 6 1

  9 4 9 2 7

  0 7 8 4 6

  4 4 7 6 7

  2 9 3 9 8

  2 1 1 8 1

 • 5 0 4 2 2

  0 0 2 9 2

 • 4 1 1 9 5

 • 7 0 1 7 1

 • 0 8 7 7 4 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 9
 • 0
 • 2,7
 • -
 • 2,6,2,1
 • -
 • 1,7,9
 • 1
 • 1,2
 • 5,2,8,8
 • TT Huế
 • 1
 • 7,6,8,4
 • 4,2,9,4,8
 • -
 • -
 • 9
 • 4
 • 2,6
 • 9,9
 • 0,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 17-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 8 0

 • 8 4 3

 • 0 9 7 8

  8 7 4 1

  1 7 8 9

 • 5 8 4 9

 • 1 9 3 2 6

  1 0 1 9 2

  3 9 2 9 6

  3 3 5 3 4

  5 5 8 0 5

  1 6 1 8 8

  6 6 4 6 1

 • 8 2 8 6 3

  7 0 1 0 6

 • 7 4 9 2 3

 • 8 3 8 4 3

 • 1 4 6 1 3 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 6,5
 • -
 • 3,6
 • 1,4
 • 3,9,1,3
 • -
 • 3,1
 • 8
 • 8,9,0
 • 2,6
 • TT Huế
 • 8
 • 3,6,4
 • 9
 • 4,2,6,4
 • 3
 • 0
 • 0,2,9
 • -
 • 8,7
 • 4,8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 10-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 7 2

 • 3 2 2

 • 2 4 9 5

  6 8 9 2

  2 4 1 0

 • 7 3 6 8

 • 0 3 8 5 4

  9 1 2 2 5

  7 3 3 1 2

  2 7 3 7 4

  3 2 2 8 5

  1 9 7 1 2

  8 1 8 8 4

 • 8 7 7 5 2

  6 0 2 0 1

 • 2 4 4 5 6

 • 9 0 3 4 1

 • 6 0 9 7 3 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 1
 • 2,2,0
 • 5,2
 • 8
 • 1
 • 6,2,4
 • 8
 • 4,2
 • 5,4
 • 5,2
 • TT Huế
 • 1
 • 4,0
 • 5,1,1,9,2,7
 • -
 • 5,7,8
 • 2,8,9
 • 5
 • -
 • 3,6
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 03-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 8 4

 • 1 6 0

 • 5 0 5 8

  8 6 8 6

  9 7 2 2

 • 2 7 0 2

 • 1 9 0 4 6

  0 9 3 4 5

  5 2 2 8 3

  7 3 7 5 9

  3 9 8 2 2

  0 0 8 5 9

  3 6 8 9 2

 • 1 3 6 1 1

  6 9 2 6 7

 • 7 3 4 3 5

 • 5 7 2 0 5

 • 4 9 0 8 9 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 5,2
 • 1
 • 2,2
 • 5
 • 6,5
 • 9,9,8
 • 7,0
 • -
 • 3,6,4
 • 7,2
 • TT Huế
 • 6
 • 1
 • 2,9,0,2
 • 8
 • 8
 • 0,3,4
 • 4,8
 • 9,6
 • 5
 • 5,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 27-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 1 8

 • 9 7 7

 • 1 1 9 3

  9 4 9 5

  4 5 1 3

 • 2 2 8 4

 • 5 4 3 7 8

  1 2 7 7 2

  4 5 2 1 7

  8 2 2 5 6

  3 0 2 4 6

  2 4 3 6 5

  1 5 0 9 0

 • 4 6 1 9 4

  5 3 7 0 8

 • 2 9 9 3 7

 • 9 6 9 2 5

 • 8 5 1 4 6 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 8
 • 7,3,8
 • 5
 • 7
 • 6
 • 6
 • 9,5
 • 8,2,7
 • 4
 • 4,0,3,5
 • TT Huế
 • 9
 • -
 • 7
 • 9,1
 • 9,8
 • 2,6,9
 • 5,4
 • 3,1,7
 • 0,7,1
 • 6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 20-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 5 2

 • 4 0 7

 • 1 0 4 7

  7 9 3 8

  3 8 4 2

 • 0 8 1 8

 • 6 1 5 7 8

  4 6 7 3 6

  8 9 4 4 5

  3 4 0 8 7

  6 4 6 5 9

  8 4 8 5 5

  6 1 6 8 5

 • 2 8 6 9 3

  4 2 3 3 6

 • 7 5 4 1 7

 • 0 1 4 8 0

 • 4 0 9 1 4 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 7
 • 7,8
 • -
 • 6,6,8
 • 5,5,7,2
 • 9,5,2
 • -
 • 8
 • 0,7,5
 • 3
 • TT Huế
 • 8
 • -
 • 4,5
 • 9
 • -
 • 4,4,5,8
 • 3,3
 • 1,8,4,0
 • 7,1,3
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 13-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 2 5

 • 2 7 2

 • 2 7 3 2

  2 3 5 6

  4 6 2 5

 • 3 7 4 8

 • 2 2 9 8 5

  3 8 3 7 5

  2 9 3 0 8

  1 6 0 5 6

  4 6 2 5 3

  4 3 0 2 8

  9 3 9 3 8

 • 9 4 2 4 5

  8 0 8 6 8

 • 9 3 5 0 0

 • 1 0 6 8 8

 • 0 5 7 1 8 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 0,8
 • -
 • 8,5,5
 • 8,2
 • 5,8
 • 6,3,6
 • 8
 • 5,2
 • 8,8,5
 • -
 • TT Huế
 • 0
 • -
 • 3,7
 • 5
 • -
 • 4,8,7,2,2
 • 5,5
 • -
 • 8,8,6,0,2,3,4
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  Xổ số Thừa Thiên Huế quay ở đâu? Lúc nào?

  Cách dò vé số đài Thừa Thiên Huế nhanh và chính xác 

  Trang cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. 

  - Trước hết, bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

  - Tiếp tục dò lên bảng xổ số TTH giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

  Cơ cấu giải thưởng XS Thừa Thiên Huế mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
   1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  1 Giải nhất 5 30.000.000
  1 Giải nhì 5 15.000.000
  2 Giải ba 5 10.000.000
  7 Giải tư 5 3.000.000
  10 Giải năm 4 1.000.000
  30 Giải sáu 4 400.000
  100 Giải bảy 3 200.000
  1.000 Giải tám 2 100.000

  - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.

  - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ 

  Ngoài việc xem kết quả trực tiếp, để có thể tham khảo những con số may mắn có tỷ lệ về cao, người chơi có thể truy cập vào dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế để lấy gợi ý từ các chuyên gia của chúng tôi.

  Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế

  Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.

  Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.