Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 25-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Quảng Nam
 • 1 1

 • 3 5 3

 • 2 9 8 6

  7 1 0 6

  8 2 6 0

 • 2 0 1 9

 • 5 3 2 7 4

  9 2 4 4 6

  6 0 1 6 0

  9 3 6 3 1

  0 6 7 7 2

  9 8 1 5 5

  5 2 3 7 8

 • 4 8 3 3 3

  3 0 5 0 1

 • 2 0 7 5 0

 • 4 4 6 0 9

 • 7 6 6 7 4 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Quảng Nam
 • 9,1,6
 • 9,1
 • -
 • 3,1
 • 5,6
 • 0,5,3
 • 0,0
 • 4,2,8
 • 6
 • -
 • Quảng Nam
 • 5,6,6
 • 0,3,1
 • 7
 • 3,5
 • 7
 • 4,5
 • 4,8,0
 • -
 • 7
 • 0,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 18-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Quảng Nam
 • 1 1

 • 6 2 6

 • 7 4 6 4

  7 1 2 8

  8 1 5 9

 • 1 1 3 8

 • 2 7 2 4 3

  8 4 3 2 6

  3 0 1 0 9

  0 0 9 4 0

  9 3 0 6 8

  8 9 2 6 6

  6 7 8 0 4

 • 9 5 9 5 8

  2 1 9 3 4

 • 0 3 3 7 2

 • 2 0 4 2 3

 • 9 5 4 3 3 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Quảng Nam
 • 9,4
 • 1
 • 3,6,8,6
 • 2,4,8
 • 3,0
 • 8,9
 • 8,6,4
 • 2
 • -
 • -
 • Quảng Nam
 • 4
 • 1
 • 3,7
 • 2,4
 • 3,0,6
 • -
 • 2,6,2
 • -
 • 5,6,3,2
 • 0,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 11-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Quảng Nam
 • 1 5

 • 5 6 1

 • 2 6 8 6

  7 3 8 2

  5 5 3 1

 • 8 1 6 7

 • 2 2 1 2 0

  9 5 6 1 8

  8 3 7 6 8

  8 3 1 8 6

  6 3 7 7 3

  0 2 5 8 4

  0 7 6 6 2

 • 4 5 9 9 2

  8 1 9 9 2

 • 9 7 7 8 5

 • 7 7 8 3 7

 • 1 7 1 0 3 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Quảng Nam
 • -
 • 8,5
 • 0
 • 6,7,1
 • -
 • -
 • 8,2,7,1
 • 3
 • 5,6,4,6,2
 • 2,2
 • Quảng Nam
 • 2
 • 3,6
 • 9,9,6,8
 • 7
 • 8
 • 8,1
 • 3,8,8
 • 3,6
 • 1,6
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 04-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Quảng Nam
 • 5 7

 • 3 3 7

 • 0 2 9 1

  7 3 8 2

  7 9 3 5

 • 5 8 8 5

 • 7 7 7 9 5

  0 2 0 7 5

  7 8 6 0 5

  9 8 8 9 1

  1 0 0 5 6

  7 9 9 0 7

  0 2 7 5 1

 • 9 8 6 3 3

  0 2 4 8 3

 • 1 0 5 2 2

 • 9 4 2 8 6

 • 5 5 1 7 4 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Quảng Nam
 • 5,7
 • -
 • 2
 • 3,5,7
 • 6
 • 6,1,7
 • -
 • 5
 • 6,3,5,2
 • 5,1,1
 • Quảng Nam
 • -
 • 9,5,9
 • 2,8
 • 3,8
 • -
 • 9,7,0,8,3
 • 4,8,5
 • 0,3,5
 • -
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 28-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Quảng Nam
 • 7 0

 • 7 9 8

 • 1 1 0 3

  9 7 9 0

  5 0 0 2

 • 0 0 6 4

 • 9 3 6 0 6

  1 1 0 9 3

  3 6 3 9 1

  3 4 3 2 8

  9 9 3 2 6

  0 3 9 5 6

  7 1 7 7 1

 • 7 6 2 5 9

  7 0 6 8 0

 • 9 3 6 6 3

 • 1 3 7 0 6

 • 5 0 5 3 4 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Quảng Nam
 • 6,6,3,2
 • -
 • 8,6
 • -
 • 8
 • 9,6
 • 3,4
 • 1,0
 • 0
 • 3,1,0,8
 • Quảng Nam
 • 8,9,7
 • 9,7
 • 0
 • 6,9,0
 • 6
 • -
 • 0,0,2,5
 • -
 • 4,2,9
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 21-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Quảng Nam
 • 0 7

 • 9 4 4

 • 7 6 4 6

  1 2 0 3

  1 6 4 5

 • 1 7 2 7

 • 2 3 7 7 8

  5 9 3 2 2

  0 0 7 6 6

  6 2 6 5 8

  2 3 4 9 8

  8 6 1 8 0

  1 1 5 5 1

 • 0 1 3 1 7

  7 6 7 1 0

 • 5 1 3 2 5

 • 0 0 4 4 2

 • 1 3 8 1 0 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Quảng Nam
 • 8,3,7
 • 7,0
 • 5,2,7
 • -
 • 2,6,5,4
 • 8,1
 • 6
 • 8
 • 0
 • 8
 • Quảng Nam
 • 1,8
 • 5
 • 4,2
 • 0
 • 4
 • 2,4
 • 6,4
 • 1,2,0
 • 0,7,5,9
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 14-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Quảng Nam
 • 1 8

 • 0 6 0

 • 4 4 5 4

  1 6 2 4

  1 9 2 0

 • 5 9 9 9

 • 4 4 1 7 4

  3 8 3 8 8

  4 3 9 0 4

  3 6 5 0 4

  5 1 7 4 6

  8 0 4 1 5

  6 9 1 2 0

 • 5 6 4 0 1

  0 6 6 9 8

 • 8 5 4 3 8

 • 8 2 1 1 4

 • 5 0 9 8 7 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Quảng Nam
 • 1,4,4
 • 4,5,8
 • 0,4,0
 • 8
 • 6
 • 4
 • 0
 • 2,4
 • 8
 • 8,9
 • Quảng Nam
 • 2,2,6
 • 0
 • 7
 • -
 • 1,7,0,0,5,2
 • 1
 • 4
 • -
 • 3,9,8,1
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSQNA - XSQNAM - Trực Tiếp Kết Quả Xổ số Quảng Nam hôm nay lúc 17h10 - XSQNM - KQ XS Quảng Nam.

  Chủ đề chính: xổ số quảng nam, xo so quang nam, xổ số kiến thiết quảng nam, kết quả xổ số quảng nam, xổ số quảng nam hôm nay, xs quang nam, xs qnam, xs qnm, kqxs quang nam, xsqnam, xsquang nam, xsqna, xổ số kiến thiết quảng nam, sxmt, ket qua xsmt, xsmt thu 3, trực tiếp xsmt, xsmt t3, xsmt thư 3.

  Xổ Số Kiến Thiết Quảng Nam thứ 3 hàng tuần, trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Nam.

  Kết Quả Xổ số Miền Trung đài Quảng Nam (XSMT QNM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả nhanh & chuẩn xác từ xoso5h.com.

  Cơ cấu giải thưởng KQXS đài Quảng Nam

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
   1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  1 Giải nhất 5 30.000.000
  1 Giải nhì 5 15.000.000
  2 Giải ba 5 10.000.000
  7 Giải tư 5 3.000.000
  10 Giải năm 4 1.000.000
  30 Giải sáu 4 400.000
  100 Giải bảy 3 200.000
  1.000 Giải tám 2 100.000

  - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.

  - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ 

  Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:

  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam