Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 23-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 2 8

 • 1 8 8

 • 2 7 0 7

  4 5 1 8

  6 9 0 4

 • 6 7 5 8

 • 4 4 5 4 3

  3 3 5 4 6

  5 5 8 9 7

  2 2 6 1 3

  3 4 6 9 8

  5 0 4 6 7

  7 0 2 9 0

 • 6 5 6 5 7

  7 8 7 2 7

 • 1 1 3 8 1

 • 6 5 5 9 1

 • 3 0 5 9 8 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 7,4
 • 3,8
 • 7,8
 • -
 • 3,6
 • 7,8
 • 7
 • -
 • 1,1,8
 • 1,7,8,0
 • Kon Tum
 • 9
 • 8,9,8
 • -
 • 4,1
 • 0
 • -
 • 4
 • 5,2,9,6,0
 • 9,5,1,8,2
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 16-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 4 1

 • 4 1 3

 • 0 8 5 5

  7 1 1 3

  0 5 4 9

 • 9 3 2 2

 • 0 7 9 3 2

  9 6 0 1 2

  6 8 1 1 3

  2 0 8 0 3

  2 4 2 8 9

  7 4 7 0 5

  6 6 3 6 8

 • 8 2 6 5 7

  8 1 4 9 2

 • 4 8 0 9 6

 • 1 1 6 1 0

 • 0 8 6 1 4 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 3,5
 • 0,2,3,3,3
 • 2
 • 2
 • 5,9,1
 • 7,5
 • 8
 • -
 • 9
 • 6,2
 • Kon Tum
 • 1
 • 4
 • 9,3,1,2
 • 1,0,1,1
 • -
 • 4,0,5
 • 9
 • 5
 • 6
 • 8,4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 09-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 2 7

 • 0 4 3

 • 4 4 5 5

  9 3 0 9

  4 9 2 2

 • 8 5 7 0

 • 8 0 0 2 6

  7 6 6 2 6

  5 5 4 8 2

  9 5 4 3 4

  5 0 2 2 8

  1 8 5 0 8

  9 2 8 3 9

 • 4 7 7 0 2

  7 0 3 8 1

 • 9 8 6 0 9

 • 9 2 2 0 8

 • 5 5 6 4 3 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 8,9,2,8,9
 • -
 • 6,6,8,2,7
 • 3,4,9
 • 3
 • 5
 • -
 • 0
 • 1,2
 • -
 • Kon Tum
 • 7
 • 8
 • 0,8,2
 • 3,4
 • 3
 • 5
 • 2,2
 • 2
 • 0,2,0
 • 0,3,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 02-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 7 0

 • 4 7 9

 • 8 8 6 8

  1 2 2 6

  6 9 7 7

 • 5 6 1 8

 • 0 0 4 5 8

  4 4 3 1 1

  4 5 7 2 7

  8 5 0 2 6

  8 3 4 8 9

  9 6 0 1 8

  6 4 2 1 9

 • 6 2 0 6 3

  1 4 3 0 6

 • 2 4 1 0 3

 • 7 5 0 9 8

 • 9 2 0 8 6 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 3,6
 • 1,8,9,8
 • 7,6,6
 • -
 • -
 • 8
 • 6,3,8
 • 7,9,0
 • 9
 • 8
 • Kon Tum
 • 7
 • 1
 • -
 • 0,6
 • -
 • -
 • 6,0,2,2
 • 2,7
 • 9,5,1,1,6
 • 8,1,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 26-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 9 8

 • 9 1 2

 • 7 9 2 3

  0 5 5 3

  2 7 3 7

 • 6 0 7 7

 • 0 7 9 9 3

  2 6 3 1 1

  6 1 4 9 1

  2 5 4 4 7

  8 0 4 5 0

  1 3 9 1 5

  2 9 6 4 9

 • 2 9 9 2 4

  9 0 7 8 3

 • 2 0 2 0 1

 • 3 4 3 8 1

 • 6 7 8 9 7 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 1
 • 1,5,2
 • 4,3
 • 7
 • 7,9
 • 0,3
 • -
 • 6,7
 • 1,3
 • 3,1,8
 • Kon Tum
 • 5
 • 8,0,1,9
 • 1
 • 8,9,2,5
 • 2
 • 1
 • 7
 • 4,7,3
 • 9
 • 4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 19-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 7 5

 • 1 2 3

 • 3 2 4 8

  5 5 1 6

  5 5 7 3

 • 9 7 0 3

 • 2 1 1 2 6

  1 7 0 1 0

  9 3 7 8 4

  2 3 9 5 9

  9 4 3 3 4

  1 8 0 9 5

  2 0 2 3 8

 • 9 6 8 3 2

  3 8 5 3 6

 • 8 7 7 4 7

 • 3 2 0 0 7

 • 3 5 5 9 0 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 4,7,3
 • 0,6
 • 6,3
 • 2,6,4,8
 • 7,8
 • 9
 • -
 • 3,5
 • 4
 • 5
 • Kon Tum
 • 1
 • -
 • 3
 • 0,7,2
 • 0,8,3
 • 9,7
 • 3,2,1
 • 0,4
 • 3,4
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 12-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 1 3

 • 7 9 3

 • 0 6 9 1

  5 0 5 8

  7 0 3 0

 • 9 6 1 9

 • 1 2 8 3 8

  6 2 9 8 0

  9 1 1 2 0

  9 0 6 8 6

  2 8 5 9 7

  8 3 0 9 9

  2 5 4 5 1

 • 2 5 1 2 5

  1 5 2 0 7

 • 1 7 3 8 5

 • 4 7 0 2 4

 • 6 5 1 1 6 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 7
 • 9,3
 • 4,5,0
 • 8,0
 • -
 • 1,8
 • 3
 • -
 • 5,0,6
 • 7,9,1,3
 • Kon Tum
 • 8,2,3
 • 5,9
 • -
 • 6,9,1
 • 2
 • 8,2
 • 8
 • 0,9
 • 3,5
 • 9,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  SXMT - XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

  SXMT - Kết quả xổ số miền Trung - XS Mien Trung – XSMT. Xem xổ số miền trung - Xổ số kiến thiết miền trung (XSKT) – Xo so mien trung

  Xổ số miền Trung (tên viết tắt XSMT) là hình thức xổ số truyền thống, trực thuộc Xổ Số Kiến Thiết.

  Chủ đề chính: xs kon tum, xổ số kon tum, xo so kon tum, xs kontum, xổ số kiến thiết kon tum, xskt kon tum, kqxs kon tum, sxkt, xskt, xs kt, xskt kon tum, kqxskt, xosokienthiet, xskontum, kq ktum, kết quả xổ số kon tum, xổ số kiến thiết kon tum, xổ số miền trung thứ sáuxsmtthu6, xổ số miền trung thứ năm, xsmt, ket qua xsmt, xsmt hom nay, xsmt thu 2, xsmt thu 3, xsmt thu 7xsmt thu 5xsmt thu 6, xsmt thu 4, trực tiếp xsmt, xsmt cn, xsmt t2, xsmt t7truc tiep xsmt, xsmt hôm nay, xsmt t4, xsmt t3, xsmt cnhat, xsmt hnxsmt t6, xsmt hôm qua, kết qua xsmt, xsmt thu ba, xsmt t5, xsmt hnay, xsmt thư 3, sxmt, sxmt thu2, sxmt thu7sxmt hom naysxmt thu 7sxmt thu5, sxmt hôm nay, sxmt cnsxmt t5sxmt t6, kq sxmt, sxmt hom qua, sxmt t4, truc tiep sxmt.

  Lịch mở thưởng các đài trực thuộc xổ số Miền Trung:

  Cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Trung (XSMT):

  Giải thưởng Giá trị mỗi giải (VND)
  Đặc biệt 2.000.000.000 VND (hai tỷ đồng)
  Phụ đặc biệt 50.000.000 VND Trùng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
  Khuyến khích 6.000.000 VND Sai duy nhất 1 con số so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm ngàn)
  Giải Nhất 30.000.000 VND
  Giải Nhì 15.000.000 VND
  Giải Ba 10.000.000 VND
  Giải Tư 3.000.000 VND
  Giải Năm 1.000.000 VND
  Giải Sáu 400.000 VND
  Giải Bảy 200.000 VND
  Giải Tám 100.000 VND

  (*) Lưu ý: Trường hợp vé có kết quả trùng với nhiều giải thưởng, người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.