Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 26-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Khánh Hòa
 • 8 7

 • 4 8 7

 • 3 8 5 3

  8 9 2 3

  0 7 3 4

 • 2 3 9 1

 • 9 1 6 2 8

  5 2 1 6 7

  1 7 5 3 6

  3 9 3 5 4

  1 6 7 2 6

  4 0 6 5 7

  4 0 8 7 5

 • 7 4 3 3 3

  9 1 4 9 3

 • 4 9 1 9 2

 • 9 4 6 3 6

 • 7 3 3 9 8 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Khánh Hòa
 • -
 • -
 • 8,6,3
 • 6,3,6,4
 • -
 • 4,7,3
 • 7
 • 5
 • 0,7,7
 • 2,3,1
 • Khánh Hòa
 • 8
 • 9
 • 9
 • 3,9,5,2
 • 5,3
 • 7
 • 3,3,2
 • 6,5,8,8
 • 2
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 23-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Khánh Hòa
 • 7 9

 • 0 9 5

 • 9 1 6 9

  7 5 2 3

  5 1 2 7

 • 9 1 7 7

 • 6 7 8 2 5

  5 4 2 6 7

  0 6 1 6 6

  5 2 0 5 7

  8 5 3 1 5

  5 3 1 1 5

  4 2 0 1 3

 • 2 6 3 0 9

  6 5 7 7 9

 • 0 7 6 4 1

 • 1 8 8 7 9

 • 8 0 5 2 3 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Khánh Hòa
 • 9
 • 5,5,3
 • 5,3,7
 • 0
 • 1
 • 7
 • 7,6,9
 • 9,9,7,9
 • -
 • 5
 • Khánh Hòa
 • 3
 • 4
 • -
 • 1,2
 • -
 • 2,1,1,9
 • 6
 • 6,5,7,2
 • -
 • 7,0,7,6,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 19-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Khánh Hòa
 • 8 5

 • 5 6 1

 • 7 7 4 7

  4 7 7 3

  2 7 3 2

 • 5 6 1 6

 • 8 6 9 6 8

  9 8 5 9 7

  2 0 3 2 9

  3 9 2 6 3

  9 1 4 7 2

  5 7 5 1 1

  7 8 9 2 3

 • 5 2 2 1 5

  8 6 2 2 0

 • 9 9 6 7 6

 • 2 2 2 5 1

 • 4 3 5 9 6 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Khánh Hòa
 • -
 • 5,1,6
 • 0,9,3
 • 2
 • 7
 • 1
 • 3,8,3,1
 • 6,2,3
 • 5
 • 7
 • Khánh Hòa
 • 2
 • 5,1,6
 • 7,3
 • 6,6,2,7
 • -
 • 1,8
 • 7,1
 • 9,4
 • 6
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 16-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Khánh Hòa
 • 2 4

 • 1 2 8

 • 1 3 3 5

  1 9 5 2

  2 1 1 9

 • 5 5 3 5

 • 1 1 8 6 0

  2 7 9 9 9

  6 9 9 4 6

  1 6 2 6 9

  7 7 6 4 0

  4 5 7 4 9

  6 8 2 5 0

 • 0 2 7 9 9

  2 9 7 6 0

 • 7 1 3 3 9

 • 5 4 4 4 3

 • 9 1 0 6 0 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Khánh Hòa
 • 9
 • 9
 • 8,4
 • 9,5,5
 • 3,6,0,9
 • 0,2
 • 0,0,9
 • -
 • -
 • 9,9
 • Khánh Hòa
 • 6,6,4,5
 • -
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3,3
 • 4
 • -
 • 2
 • 0,3,9,9,6,4,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 12-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Khánh Hòa
 • 9 4

 • 9 7 0

 • 6 3 8 5

  5 3 5 0

  0 8 5 8

 • 0 5 5 9

 • 5 2 3 1 3

  8 5 3 8 1

  6 0 2 7 6

  5 1 4 4 1

  8 1 9 0 5

  8 0 3 8 9

  7 8 2 4 4

 • 7 7 3 0 9

  3 3 2 0 2

 • 4 6 9 6 3

 • 8 6 2 4 0

 • 6 1 1 1 3 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Khánh Hòa
 • 9,2,5
 • 3
 • -
 • 9
 • 0,1,4
 • 9,0,8
 • 3
 • 6,0
 • 1,9,5
 • 4
 • Khánh Hòa
 • 4,5,7
 • 8,4
 • 0
 • 6,1
 • 4,9
 • 0,8
 • 7
 • -
 • 5
 • 3,0,8,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày chủ nhật 09-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Khánh Hòa
 • 5 6

 • 9 9 2

 • 3 0 9 2

  6 3 7 6

  0 2 5 5

 • 4 9 1 0

 • 7 7 3 6 6

  5 7 4 9 8

  8 3 7 1 0

  3 3 0 6 5

  5 5 0 1 7

  7 9 1 5 5

  2 0 2 0 1

 • 3 5 5 4 3

  8 4 5 3 4

 • 7 1 4 4 8

 • 4 9 4 8 5

 • 3 1 0 9 0 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Khánh Hòa
 • 5,1
 • 0,7,0
 • -
 • 4
 • 8,3
 • 5,5,6
 • 6,5
 • 6
 • 5
 • 8,2,2
 • Khánh Hòa
 • 1,1
 • 0
 • 9,9
 • 4
 • 3
 • 0,8,6,5,5
 • 6,7,5
 • 1
 • 4,9
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 05-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Khánh Hòa
 • 5 1

 • 1 9 3

 • 9 6 0 3

  5 3 9 5

  9 8 3 6

 • 8 4 2 4

 • 9 7 2 0 7

  8 8 2 4 8

  3 5 4 8 3

  3 6 7 3 7

  2 1 8 0 3

  8 9 4 5 1

  4 6 8 7 2

 • 8 5 8 8 1

  7 2 2 2 1

 • 1 2 6 9 8

 • 1 2 4 2 1

 • 8 8 3 5 6 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Khánh Hòa
 • 7,3,3
 • -
 • 1,1,4
 • 7,6
 • 8
 • 1,1
 • 5
 • 2
 • 1,3
 • 8,5,3
 • Khánh Hòa
 • -
 • 2,8,2,5,5
 • 7
 • 8,0,0,9
 • 2
 • 6,9
 • 3
 • 0,3
 • 9,4
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSKH - SXKH - XSKHOA

  Chủ đề chính: xsmt, ket qua xsmt, xsmt hom nay, xsmt thu 4, trực tiếp xsmt, truc tiep xsmt, xsmt t4, xsmt hôm qua, xsmt hnay, sxmt, sxmt hom nay, sxmt hôm nay, sxmt hom qua, kq sxmt, sxmt t4, truc tiep sxmt, sxmt thu 4 hang tuan.

  Cơ cấu giải thưởng Xổ số Khánh Hòa mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
   1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  1 Giải nhất 5 30.000.000
  1 Giải nhì 5 15.000.000
  2 Giải ba 5 10.000.000
  7 Giải tư 5 3.000.000
  10 Giải năm 4 1.000.000
  30 Giải sáu 4 400.000
  100 Giải bảy 3 200.000
  1.000 Giải tám 2 100.000

  CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH KHÁNH HÒA