Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 01-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 8 4

 • 0 7 1

 • 7 9 1 2

  6 4 6 5

  1 9 8 8

 • 8 6 6 5

 • 1 1 1 4 3

  1 2 6 7 7

  4 5 5 0 6

  3 0 0 9 0

  9 6 7 3 1

  0 9 0 0 1

  1 3 2 1 0

 • 5 5 0 7 3

  1 2 8 4 3

 • 1 3 9 1 3

 • 8 2 7 6 5

 • 4 4 5 1 5 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 6,1
 • 3,0,2
 • -
 • 1
 • 3,3
 • 3
 • 5,5,5
 • 3,7,1
 • 8,4
 • 0
 • Đà Nẵng
 • 9,1
 • 3,0,7
 • 1
 • 5,1,7,4,4
 • 8
 • 6,6,6
 • 0
 • 7
 • 8
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 7 27-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 9 4

 • 2 0 9

 • 9 1 2 1

  7 1 5 7

  3 2 4 3

 • 1 6 3 7

 • 4 8 3 8 5

  9 5 5 7 7

  0 0 3 8 9

  8 4 9 9 3

  4 1 2 1 7

  8 8 6 8 5

  6 0 6 9 6

 • 8 8 9 4 8

  4 1 6 7 5

 • 9 5 1 0 6

 • 3 3 4 1 1

 • 8 8 4 0 5 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 6,9
 • 1,7
 • 1
 • 7
 • 8,3
 • 5,7
 • -
 • 5,7
 • 5,9,5
 • 3,6,4
 • Đà Nẵng
 • -
 • 1,2
 • -
 • 9,4
 • 9
 • 5,7,8,8
 • 0,9
 • 7,1,3,5
 • 4
 • 8,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 24-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 8 2

 • 1 9 6

 • 7 8 5 9

  0 7 1 4

  6 3 3 4

 • 7 3 1 5

 • 9 7 9 9 4

  7 6 9 2 8

  8 8 2 6 2

  2 8 2 2 9

  2 1 4 0 6

  4 7 8 8 7

  9 3 0 4 3

 • 8 5 8 9 3

  1 8 6 1 5

 • 5 2 8 6 9

 • 3 1 3 6 3

 • 4 7 7 1 2 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 6
 • 5,5,4
 • 4,8,9
 • 4
 • 3
 • 9
 • 3,9,2
 • -
 • 7,2
 • 3,4,6
 • Đà Nẵng
 • -
 • -
 • 6,8
 • 6,9,4
 • 2,9,1,3
 • 1,1
 • 0,9
 • 8
 • 2
 • 6,2,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 7 20-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 0 5

 • 3 0 1

 • 7 2 2 8

  8 7 4 2

  1 1 3 0

 • 4 1 7 7

 • 1 2 4 8 0

  0 0 9 2 9

  1 9 3 6 6

  3 8 2 7 3

  3 9 7 9 1

  4 4 1 9 8

  6 8 1 9 5

 • 3 0 7 2 6

  3 0 8 4 7

 • 1 0 6 0 2

 • 6 6 6 3 3

 • 4 1 6 9 6 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 2,1,5
 • -
 • 6,9,8
 • 3,0
 • 7,2
 • -
 • 8,6
 • 3,7
 • 0
 • 1,8,5
 • Đà Nẵng
 • 8,3
 • 9,0
 • 0,4
 • 3,7
 • -
 • 9,0
 • 2,6
 • 4,7
 • 6,9,2
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 17-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 5 4

 • 0 2 6

 • 7 7 8 2

  5 7 3 2

  2 1 4 4

 • 9 8 1 6

 • 3 4 0 0 9

  8 3 6 1 4

  8 1 2 3 5

  7 9 4 8 7

  8 7 0 3 0

  7 5 1 6 8

  5 1 2 2 0

 • 8 5 0 2 8

  4 7 6 3 5

 • 3 5 2 7 1

 • 1 8 4 9 8

 • 8 7 9 5 4 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 9
 • 4,6
 • 8,0,6
 • 5,5,0,2
 • 2,4
 • 4
 • 8
 • 1
 • 7,2
 • 8
 • Đà Nẵng
 • 3,2
 • 7
 • 4,8,3
 • -
 • 1,4,5
 • 3,3
 • 1,2
 • 8
 • 9,2,6
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 7 13-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 4 5

 • 2 4 9

 • 8 4 5 1

  0 0 2 8

  7 1 8 4

 • 4 9 4 8

 • 6 8 9 0 0

  6 7 0 6 1

  8 5 9 8 3

  4 3 3 0 7

  7 4 5 2 4

  8 5 0 3 9

  7 2 3 9 3

 • 7 6 1 7 5

  8 6 9 2 6

 • 9 9 7 5 7

 • 0 9 4 4 0

 • 0 9 4 2 8 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 0,7
 • -
 • 6,4,8
 • 9
 • 0,8,9,5
 • 7,1
 • 1
 • 5
 • 6,3,4
 • 3
 • Đà Nẵng
 • 4,0
 • 6,5
 • -
 • 8,9
 • 2,8
 • 7,4
 • 8,2
 • 5,0
 • 4,2
 • 3,4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 4 10-11-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 6 6

 • 7 1 4

 • 5 2 5 8

  7 9 4 1

  7 6 4 9

 • 7 5 4 8

 • 5 4 1 5 9

  3 3 0 7 9

  4 9 8 9 2

  3 3 2 7 6

  7 7 6 8 6

  6 2 0 9 2

  4 0 5 9 1

 • 1 3 2 1 2

  5 7 9 7 7

 • 8 8 9 8 9

 • 9 3 5 0 7

 • 2 1 3 6 6 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 7
 • 2,4
 • -
 • -
 • 8,1,9
 • 9,8
 • 4,6
 • 7,9,6
 • 9,6
 • 2,2,1
 • Đà Nẵng
 • -
 • 9,4
 • 1,9,9
 • -
 • 6,1
 • -
 • 7,8,6
 • 0,7
 • 4,5
 • 8,5,7,4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSDNG - XSDNA Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

  Hôm nay trực tiếp lúc 16h10 - XSDNANG - SXDNG - KQXSDNG - SXDNA, SX DNANG Xổ Số Kiến Thiết Đà Nẵng thứ 4, 7 hàng tuần miễn phí, nhanh & chuẩn xác, từ trường quay Công ty XSKT Đà Nẵng.

  Kết Quả Xổ số Miền Trung Đài Đà Nẵng (XSMT DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả chính xác & nhanh chóng từ xoso5h.

  Chủ đề chính: xs da nang, xổ số đà nẵng, xo so da nang, kết quả xổ số đà nẵng, kqxs da nang, xsdng, xo so da nang hom nay, xs dng, xs đà nẵng, xổ số đà nẵng hôm nay, xsdna, xsdnang, xsda nang, xổ số kiến thiết đà nẵng, xsdanang, so xo da nang, xsmt, ket qua xsmt, xsmt hom nay, xsmt thu 7, xsmt thu 4, trực tiếp xsmt, xsmt t7, truc tiep xsmt, xsmt t4, xsmt hôm qua, xsmt hnay, sxmt, sxmt hom nay, sxmt thu 7, sxmt hôm nay, sxmt hom qua, kq sxmt, sxmt t4, truc tiep sxmt, sxmt thu 4 hang tuan

  Tường thuật kết quả Xổ số trực tiếp Đà nẵng ở kênh nào?

  Cơ cấu giải thưởng KQXS Đà Nẵng mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
   1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  1 Giải nhất 5 30.000.000
  1 Giải nhì 5 15.000.000
  2 Giải ba 5 10.000.000
  7 Giải tư 5 3.000.000
  10 Giải năm 4 1.000.000
  30 Giải sáu 4 400.000
  100 Giải bảy 3 200.000
  1.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng

  - Trạm giao dịch XS Đà Nẵng: