Trang chủ >> Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 25-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 3 3

 • 3 1 4

 • 3 1 9 3

  6 9 7 1

  8 4 8 1

 • 7 6 3 6

 • 4 6 8 9 1

  4 0 7 3 4

  3 9 3 9 8

  0 0 1 0 8

  0 0 3 6 1

  7 7 1 9 9

  0 6 0 9 8

 • 1 0 3 3 9

  8 5 1 6 2

 • 3 4 8 2 0

 • 3 9 8 4 0

 • 7 5 1 4 6 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 8
 • 4
 • 0
 • 9,4,6,3
 • 0
 • -
 • 3,2,1
 • 1
 • 1
 • 1,8,9,8,3
 • Đắc Lắc
 • 4,2
 • 9,6,7,8
 • 6
 • 6,9,3
 • 3,1
 • -
 • 3
 • -
 • 9,0,9
 • 3,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 18-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 9 6

 • 4 3 6

 • 5 5 6 6

  5 5 2 0

  4 5 3 0

 • 1 0 4 5

 • 2 3 1 3 7

  3 7 7 5 3

  0 5 9 3 0

  8 4 5 6 1

  5 1 2 8 2

  2 3 2 0 7

  7 7 3 1 9

 • 4 0 6 2 7

  9 3 5 7 5

 • 1 3 1 6 3

 • 8 0 3 4 0

 • 7 0 7 7 4 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 7
 • 9
 • 7,0
 • 7,0,0,6
 • 9,0,5
 • 3
 • 3,1,6
 • 5
 • 2
 • 6
 • Đắc Lắc
 • 4,3,2,3
 • 6
 • 8
 • 6,5
 • -
 • 7,4
 • 6,3,9
 • 2,3,0
 • -
 • 4,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 11-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 5 3

 • 0 5 5

 • 4 1 4 5

  0 6 6 3

  2 8 3 3

 • 4 2 4 6

 • 8 9 4 5 6

  2 5 4 1 1

  6 8 7 8 1

  2 4 1 6 6

  3 2 6 4 9

  4 6 7 0 9

  0 9 5 3 8

 • 6 0 0 5 8

  8 4 4 5 6

 • 2 2 4 8 5

 • 8 4 0 8 2

 • 0 3 2 8 6 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 9
 • 1
 • -
 • 8,3
 • 9,6,5
 • 8,6,6,5,3
 • 7,6,3
 • -
 • 2,5,1
 • -
 • Đắc Lắc
 • -
 • 1,8
 • 8
 • 6,3,5
 • -
 • 8,4,5
 • 5,5,6,4
 • 6
 • 5,3
 • 4,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 04-01-2022 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 1 3

 • 2 2 2

 • 8 6 1 0

  8 6 1 7

  2 9 2 9

 • 5 0 6 6

 • 3 7 5 9 7

  7 5 7 0 4

  6 3 9 7 1

  0 9 8 2 3

  7 6 9 6 7

  3 8 9 8 3

  2 4 8 2 5

 • 1 5 8 6 3

  1 6 3 3 8

 • 6 5 3 5 4

 • 6 4 6 4 5

 • 1 3 7 4 3 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 4
 • 0,7,3
 • 3,5,9,2
 • 6,8
 • 5
 • 4
 • 3,7,6
 • 1
 • 3
 • 7
 • Đắc Lắc
 • 1
 • 7
 • 2
 • 6,2,8,1
 • 5,0
 • 4,2
 • 3,6
 • 9,6,1
 • 3
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 28-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 6 2

 • 1 6 2

 • 7 1 7 0

  6 9 1 1

  4 7 1 8

 • 1 5 9 9

 • 7 9 0 8 4

  9 1 2 9 9

  2 0 4 0 8

  1 1 0 6 4

  9 7 1 1 1

  4 1 3 5 0

  5 3 2 0 9

 • 7 3 7 2 2

  1 5 1 6 6

 • 7 1 0 1 9

 • 2 1 9 1 6

 • 6 9 2 0 8 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 8,9
 • 6,9,1,1,8
 • 2
 • -
 • -
 • 0
 • 6,4,2,2
 • 0
 • 0,4
 • 9,9
 • Đắc Lắc
 • 8,5,7
 • 1,1
 • 2,6,6
 • -
 • 8,6
 • -
 • 1,6
 • -
 • 0,1
 • 1,9,0,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 21-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 0 8

 • 9 8 3

 • 4 9 1 2

  9 5 1 0

  2 9 0 1

 • 4 5 6 2

 • 3 3 6 8 1

  5 8 9 2 5

  8 0 9 0 5

  9 9 7 2 5

  2 1 1 2 3

  2 7 6 1 9

  7 0 7 8 2

 • 3 4 9 3 1

  7 1 7 9 0

 • 8 0 1 6 5

 • 9 7 1 7 1

 • 1 1 3 6 1 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 5,1,8
 • 0,9,2,0
 • 5,5,3
 • 1
 • -
 • -
 • 5,2
 • 1
 • 1,2,3
 • 0
 • Đắc Lắc
 • 1,9,1
 • 7,3,8,0
 • 8,6,1
 • 2,8
 • -
 • 6,2,0,2
 • -
 • -
 • 0
 • 1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung ngày thứ 3 14-12-2021 - XSMT

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 0 3

 • 0 5 9

 • 9 7 2 3

  6 6 4 7

  4 1 2 6

 • 7 3 4 5

 • 0 2 9 9 0

  8 1 9 5 0

  9 4 1 6 6

  7 5 2 7 5

  8 7 7 8 0

  4 4 9 8 3

  4 2 9 2 2

 • 1 0 5 3 4

  9 0 1 0 6

 • 9 0 4 1 3

 • 6 6 2 4 1

 • 7 7 0 2 2 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 6,3
 • 3
 • 4,2,3,6
 • 4
 • 1,5,7
 • 0,9
 • 6
 • 5
 • 0,3
 • 0
 • Đắc Lắc
 • 9,5,8
 • 4
 • 2
 • 1,8,2,0
 • 2,3
 • 7,4
 • 0,6,2
 • 4
 • -
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSDLK - SXDLK - Kết Quả Xổ Số Đắk lắk

  Hôm nay trực tiếp lúc 17h10 - XSDLAK - KQXSDLK - XS DAKLAK. Xổ Số Kiến Thiết Đắk Lắk thứ 3 hàng tuần, trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đắk Lắk.

  Kết Quả Xổ số Miền Trung đài Đắk Lắk (XSMT DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả nhanh nhất trên xoso5h.com

  Chủ đề chính: xsdlk, xs daklak, xổ số đắk lắk, xsdak lak, xo so daklak, xổ số daklak, xs dak lak, xo so dak lak, xs daklak, xổ số daklak, xo so daklak, kqxs daklak, xo so dak lak, xsdaklak, xs dak lak, xsmt, sxmt, ket qua xsmt, xsmt thu 3, trực tiếp xsmt, xsmt t3, xsmt thư 3.

  Cơ cấu giải thưởng xổ số đài Đắk Lắk mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
   1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  1 Giải nhất 5 30.000.000
  1 Giải nhì 5 15.000.000
  2 Giải ba 5 10.000.000
  7 Giải tư 5 3.000.000
  10 Giải năm 4 1.000.000
  30 Giải sáu 4 400.000
  100 Giải bảy 3 200.000
  1.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk