Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 25-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Vũng Tàu
 • 1 6

 • 1 1 3

 • 0 2 6 6

  7 6 7 9

  4 2 7 8

 • 3 2 5 6

 • 3 4 6 0 0

  7 6 9 6 0

  9 2 0 5 5

  6 7 4 7 0

  3 4 0 9 8

  5 5 2 6 3

  1 8 8 5 7

 • 5 2 1 6 2

  4 5 3 1 6

 • 7 9 8 3 1

 • 0 1 0 2 4

 • 0 9 5 4 5 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vũng Tàu
 • 0
 • 6,3,6
 • 4
 • 1
 • -
 • 7,5,7,6
 • 2,0,3,6
 • 0,9,8
 • -
 • 8
 • Vũng Tàu
 • 0,6,7
 • 3
 • 6
 • 6,1
 • 2
 • 5
 • 1,5,6,1
 • 5,5
 • 9,7
 • 7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 18-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Vũng Tàu
 • 3 5

 • 0 2 9

 • 3 6 8 7

  2 1 9 8

  4 3 8 2

 • 3 5 8 8

 • 2 8 7 9 0

  8 3 3 7 8

  9 3 9 2 7

  5 2 5 0 7

  1 8 8 9 0

  6 7 3 5 9

  0 4 0 1 7

 • 7 7 7 0 3

  9 0 6 7 9

 • 6 4 0 4 5

 • 5 6 7 6 8

 • 2 7 4 1 2 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vũng Tàu
 • 3,7
 • 7
 • 3,7,9
 • 5
 • 5
 • 9
 • 8
 • 9,8
 • 8,7,2
 • 0,0,8
 • Vũng Tàu
 • 9,9
 • -
 • 8
 • 2,0
 • -
 • 4,3
 • -
 • 2,0,1,8
 • 6,7,8,9
 • 7,5,2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 11-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Vũng Tàu
 • 1 6

 • 6 0 0

 • 7 1 1 3

  0 1 3 3

  6 2 1 4

 • 7 4 9 9

 • 1 1 2 9 8

  8 2 8 3 5

  0 3 1 0 9

  8 8 1 0 6

  4 3 5 7 1

  7 0 0 8 0

  3 2 6 2 3

 • 4 6 4 7 2

  0 3 0 9 4

 • 9 7 1 7 7

 • 9 0 3 9 0

 • 4 8 7 7 6 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vũng Tàu
 • 9,6,0
 • 3,4,6
 • 3
 • 5,3
 • -
 • -
 • 6
 • 7,2,1
 • 0
 • 0,4,8,9
 • Vũng Tàu
 • 9,8,0
 • 7
 • 7
 • 2,1,3
 • 9,1
 • 3
 • 6,0,1
 • 7
 • 9
 • 0,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 04-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Vũng Tàu
 • 4 7

 • 0 9 8

 • 5 6 9 3

  8 1 6 3

  1 9 1 5

 • 7 8 3 1

 • 4 8 4 2 7

  2 8 5 5 0

  6 5 8 0 1

  9 4 1 9 5

  6 7 8 2 4

  1 9 3 3 3

  2 6 7 1 3

 • 1 2 9 4 8

  2 5 5 7 6

 • 4 6 1 6 7

 • 0 8 8 8 0

 • 7 1 9 9 0 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vũng Tàu
 • 2,1
 • 3,5
 • 7,4
 • 3,1
 • 8,7
 • 0
 • 7,3
 • 6
 • 0
 • 5,3,8
 • Vũng Tàu
 • 8,5
 • 0,3
 • 0
 • 3,1,9,6
 • 2
 • 9,1
 • 7
 • 6,2,4
 • 4,9
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 28-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Vũng Tàu
 • 3 9

 • 0 6 7

 • 4 3 8 7

  4 5 8 6

  3 1 9 3

 • 8 5 9 5

 • 2 8 6 8 4

  9 8 3 5 3

  1 2 3 2 1

  3 2 1 7 9

  7 3 9 3 5

  4 8 4 3 6

  9 5 4 6 7

 • 2 2 3 0 4

  6 9 9 9 7

 • 1 5 4 1 0

 • 3 3 5 2 0

 • 9 7 6 9 9 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vũng Tàu
 • 4
 • 0
 • 0,1
 • 5,6,9
 • -
 • 3
 • 7,7
 • 9
 • 4,7,6
 • 7,7,5,3
 • Vũng Tàu
 • 2,1
 • 2
 • -
 • 5,9
 • 0,8
 • 3,9
 • 3,8
 • 9,9,6,8,6
 • -
 • 7,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 21-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Vũng Tàu
 • 9 4

 • 6 9 8

 • 6 6 5 3

  1 0 3 6

  0 2 8 4

 • 9 5 8 1

 • 0 3 2 2 2

  0 2 2 1 6

  0 1 2 4 5

  1 4 0 7 6

  9 2 3 8 9

  9 7 6 2 6

  2 8 9 9 4

 • 6 1 2 9 1

  0 8 2 7 0

 • 1 5 2 0 1

 • 7 2 9 0 4

 • 2 1 8 4 5 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vũng Tàu
 • 4,1
 • 6
 • 2,6
 • 6
 • 5
 • 4,3
 • -
 • 0,6
 • 9,1,4
 • 1,4,8,4
 • Vũng Tàu
 • 7
 • 0,9,8
 • 2
 • 5
 • 5,0,9,8,9
 • 4
 • 1,7,2,3
 • -
 • 9
 • 8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 14-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Vũng Tàu
 • 2 8

 • 4 4 2

 • 2 1 6 5

  2 2 2 6

  0 1 5 5

 • 8 4 5 3

 • 2 5 7 1 2

  6 7 6 6 7

  2 1 7 4 2

  7 3 8 3 1

  0 3 3 0 9

  1 4 3 1 8

  3 7 9 8 3

 • 4 7 7 8 8

  6 3 5 1 9

 • 3 2 8 3 0

 • 1 1 6 1 0

 • 3 5 9 8 0 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vũng Tàu
 • 4,9
 • 0,9,2,8
 • 6,8
 • 0,1
 • 2,2
 • 3,5
 • 7,5
 • -
 • 8,3
 • -
 • Vũng Tàu
 • 1,3
 • 3
 • 1,4,4
 • 8,5
 • 0
 • 6,5
 • 2
 • 6
 • 8,1,2
 • 1,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSVT - SXVT Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu hôm nay - KQXSVT - XSVTAU trực tiếp vào 16h10, XSMN thứ 3.

  Xổ Số Kiến Thiết Bà Rịa Vũng Tàu Thứ 3 Hàng Tuần, được tường thuật từ trường quay Công ty XSKT VT.

  Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả chính xác nhất.

  Chủ đề chính: xổ số vũng tàu, xsvt, xs vt, xs vung tau, xo so vung tau, sxvt, so xo vung tau, xsmn t3, kết quả xổ số vũng tàu, xổ số bà rịa vũng tàu, xổ số vũng tàu hôm nay, xo so ba ria vung tau, xsmn, sxmn, xsmn thu 3, xsmn thu3, xs mn t3, xs t3.

  Tường thuật xổ số trực tiếp Vũng Tàu ở kênh nào?

  - Kết Quả Đài Bà Rịa Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xoso5h.com

  Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Bà Rịa Vũng Tàu

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.

  - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ 

  Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)