Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 27-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tây Ninh
 • 6 1

 • 4 7 6

 • 7 2 7 8

  8 0 4 1

  0 7 8 0

 • 1 7 5 7

 • 4 7 1 4 5

  0 0 9 5 8

  0 1 8 3 3

  5 6 4 9 4

  5 9 5 1 0

  1 0 4 1 8

  5 7 3 1 5

 • 7 9 9 2 0

  7 8 2 0 4

 • 5 4 3 5 3

 • 3 4 0 2 1

 • 6 0 7 2 3 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tây Ninh
 • 4
 • 0,8,5
 • 1,0
 • 9,3
 • 5,1
 • 3,8,7
 • 1
 • 8,6
 • 0
 • 4
 • Tây Ninh
 • 2,1,8
 • 2,4,6
 • -
 • 5,3
 • 0,9
 • 4,1
 • 7
 • 5
 • 5,1,7
 • 3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 20-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tây Ninh
 • 3 1

 • 9 0 3

 • 9 0 7 3

  5 3 5 4

  2 7 5 2

 • 5 0 5 5

 • 2 9 8 2 4

  4 0 0 3 0

  7 6 6 0 6

  5 2 1 5 5

  2 3 8 5 9

  8 3 8 6 7

  6 9 9 9 0

 • 4 3 2 6 9

  4 3 3 3 8

 • 4 6 7 1 0

 • 0 0 2 5 1

 • 9 0 2 3 5 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tây Ninh
 • 6,3
 • 0
 • 4
 • 8,0,1
 • -
 • 5,1,5,9,5,4,2
 • 9,7
 • 3
 • -
 • 0
 • Tây Ninh
 • 1,3,9
 • 5,3
 • 5
 • 7,0
 • 2,5
 • 5,5,5
 • 0
 • 6
 • 3
 • 6,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 13-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tây Ninh
 • 4 4

 • 9 7 7

 • 1 9 1 4

  3 2 7 8

  4 3 2 2

 • 7 1 7 5

 • 8 6 2 3 2

  2 4 5 3 1

  3 9 1 7 9

  3 5 7 1 2

  1 4 8 2 8

  4 1 1 8 0

  7 8 9 5 7

 • 7 8 4 9 5

  0 8 8 4 4

 • 9 1 1 1 9

 • 8 9 8 3 5

 • 4 7 9 3 7 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tây Ninh
 • -
 • 9,2,4
 • 8,2
 • 5,2,1
 • 4,4
 • 7
 • -
 • 1,9,5,8,7
 • 0
 • 5
 • Tây Ninh
 • 8
 • 7,3
 • 3,1,2
 • -
 • 4,1,4
 • 3,9,7
 • -
 • 5,7
 • 2,7
 • 1,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 06-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tây Ninh
 • 6 8

 • 1 0 6

 • 2 6 5 3

  5 0 8 3

  4 0 1 4

 • 6 0 5 5

 • 8 1 3 1 9

  3 7 6 6 2

  1 6 1 7 7

  9 2 7 9 5

  4 4 7 2 4

  7 6 7 0 2

  6 6 9 4 8

 • 3 6 0 6 3

  5 2 3 9 4

 • 8 6 6 5 2

 • 0 4 3 4 1

 • 8 5 9 7 2 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tây Ninh
 • 2,6
 • 9,4
 • 5,4
 • -
 • 1,8
 • 2,5,3
 • 3,2,8
 • 7
 • 3
 • 4,5
 • Tây Ninh
 • -
 • 4
 • 5,6,0
 • 6,5,8
 • 9,2,1
 • 2,9,5
 • 0
 • 7
 • 4,6
 • 1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 30-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tây Ninh
 • 7 5

 • 2 0 3

 • 2 0 9 1

  6 8 5 6

  1 6 0 3

 • 6 2 1 3

 • 4 3 3 2 7

  7 8 8 6 7

  2 4 5 7 9

  0 0 2 6 0

  3 1 6 9 0

  9 7 3 5 2

  0 0 2 8 5

 • 6 2 7 5 9

  0 6 6 8 1

 • 8 6 1 4 1

 • 6 6 3 6 6

 • 1 1 9 7 1 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tây Ninh
 • 3,3
 • 7,3
 • 7
 • -
 • 1
 • 9,2,6
 • 6,7,0
 • 9,5
 • 1,5
 • 0,1
 • Tây Ninh
 • 6,9
 • 4,8,9
 • 5
 • 1,0,0
 • -
 • 8,7
 • 6,5
 • 1,2,6
 • -
 • 5,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 23-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tây Ninh
 • 1 2

 • 2 3 8

 • 1 8 0 2

  1 5 9 2

  0 9 8 8

 • 6 1 5 6

 • 2 7 7 3 6

  6 3 3 4 2

  4 9 4 0 8

  0 0 3 2 4

  9 0 0 5 8

  5 5 4 4 2

  8 4 2 7 9

 • 0 8 8 8 0

  3 9 3 7 2

 • 1 7 2 2 6

 • 7 9 6 9 9

 • 4 7 9 8 1 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tây Ninh
 • 8,2
 • 0,2
 • 6,4
 • 6,8
 • 2,2
 • 8,6
 • -
 • 2,9
 • 0,8
 • 9,2
 • Tây Ninh
 • 1,8
 • -
 • 7,4,4,0,9,1
 • -
 • 2
 • -
 • 2,3,5
 • -
 • 0,5,8,3
 • 9,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 16-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tây Ninh
 • 2 5

 • 5 5 3

 • 2 0 2 9

  0 2 1 1

  2 1 8 1

 • 4 1 4 6

 • 9 0 9 7 1

  5 2 4 5 7

  0 6 6 7 0

  0 3 6 3 6

  0 6 3 2 8

  9 5 4 2 0

  5 3 0 0 3

 • 3 9 7 4 2

  0 1 7 7 3

 • 7 3 1 8 9

 • 3 3 3 1 2

 • 3 9 5 1 8 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tây Ninh
 • 3
 • 2,1
 • 8,0,9,5
 • 6
 • 2,6
 • 7,3
 • -
 • 3,1,0
 • 0,9,1
 • -
 • Tây Ninh
 • 8,7,2
 • 7,1,8
 • 1,4
 • 7,0,5
 • -
 • 2
 • 3,4
 • 5
 • 2
 • 8,2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSTN - SXTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

  Hôm nay trực tiếp lúc 16h10 - KQXSTN - XSTNINH - XS Tây Ninh | Xổ Số Kiến Thiết Tây Ninh thứ 5 hàng tuần NHANH NHẤT từ trường quay Công ty XSKT Tây Ninh. 

  Kết Quả Xổ Số miền Nam Đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay, đảm bảo kết quả chuẩn xác, nhanh chóng, free từ xoso5h.

  Chủ đề chính: xstn, sxtn, xo so tay ninh, xs tây ninh, xs tay ninh, xs tn, kqxs tn, xổ số tây ninh hôm nay, xổ số kiến thiết tây ninh, xskt tây ninh, kqsx tn, xstninh, kết quả xổ số tây ninh, kqxs tây ninh, xổ số tây ninh, sxtn, xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, xổ số thứ năm, xsmn hom nay, xổ số miền nam thứ năm hàng tuần, xổ số tây ninh hôm nay, kqxs thu 5, xổ số miền nam, xổ số miền nam hôm nay, kết quả xổ số miền nam, xs mn t5, xsmn thu5, XSMN, SXMN, XS Miền Nam, KQXSMN, xsmn t5, kqxs thu 5, xsmn thu5, xổ số miền nam ngày thứ năm, xsthu5, miền nam thứ năm, xổ số thứ năm hàng tuần, xổ số miền nam thứ năm tuần rồi.

  Xổ Số Tây Ninh tường thuật ở kênh nào?

  Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết Tây Ninh mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

  Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng kết quả XSKT Tây Ninh, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ: