Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 26-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Sóc Trăng
 • 3 9

 • 8 5 3

 • 0 8 4 1

  8 0 0 3

  5 2 8 9

 • 6 9 8 6

 • 3 0 4 1 9

  9 2 2 4 2

  7 8 9 1 2

  4 1 9 8 1

  4 6 4 2 0

  4 8 6 3 3

  1 8 3 6 7

 • 2 1 5 5 6

  0 6 7 2 7

 • 2 4 8 0 1

 • 5 0 7 5 0

 • 9 3 4 6 1 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Sóc Trăng
 • 1,3
 • 7,9,2
 • 7,0
 • 3,9
 • 2,1
 • 0,6,3
 • 7
 • -
 • 1,6,9
 • -
 • Sóc Trăng
 • 5,2
 • 0,8,4
 • 4,1
 • 3,0,5
 • -
 • -
 • 5,8
 • 1,2,6
 • -
 • 1,8,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 19-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Sóc Trăng
 • 2 1

 • 7 7 2

 • 3 3 5 8

  8 4 5 0

  4 3 1 0

 • 4 5 2 3

 • 2 3 5 5 7

  4 9 8 4 6

  6 8 5 1 6

  1 0 8 0 6

  8 1 9 8 0

  6 8 6 3 7

  6 8 3 4 1

 • 4 3 5 5 3

  4 7 3 9 0

 • 1 8 3 6 4

 • 5 1 9 2 8

 • 5 1 5 2 1 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Sóc Trăng
 • 6
 • 0,6,0
 • 8,3,1
 • 7
 • 6,1
 • 3,7,8,0
 • 4
 • 2
 • 0
 • 0
 • Sóc Trăng
 • 1,9,8,5,1
 • 4,2
 • 7
 • 5,2
 • 6
 • -
 • 4,1,0
 • 5,3
 • 2,5
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 12-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Sóc Trăng
 • 2 7

 • 0 6 2

 • 2 9 0 0

  5 6 1 4

  9 3 4 1

 • 8 9 0 7

 • 8 2 9 6 9

  6 9 5 9 0

  2 9 6 3 6

  8 9 8 7 0

  6 6 7 8 6

  4 9 8 5 7

  1 7 4 9 0

 • 7 6 5 9 0

  4 4 2 4 5

 • 9 3 2 5 4

 • 7 2 4 1 9

 • 1 0 1 8 7 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Sóc Trăng
 • 7,0
 • 9,4
 • 7
 • 6
 • 5,1
 • 4,7
 • 9,2
 • 6,0
 • 6
 • 0,0,0
 • Sóc Trăng
 • 9,9,7,9,0
 • 4
 • 6
 • -
 • 5,1
 • 4
 • 7,3,8
 • 5,0,2
 • -
 • 1,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 05-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Sóc Trăng
 • 4 7

 • 9 7 1

 • 6 6 4 7

  9 2 1 4

  7 3 3 0

 • 8 5 9 0

 • 2 2 9 2 7

  9 6 1 9 2

  4 3 7 9 0

  7 4 6 2 6

  4 9 0 9 9

  1 1 5 7 6

  8 4 5 9 2

 • 3 8 0 6 6

  3 4 3 3 5

 • 4 5 4 4 2

 • 8 4 5 0 7

 • 4 7 1 7 7 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Sóc Trăng
 • 7
 • 4
 • 7,6
 • 5,0
 • 2,7,7
 • -
 • 6
 • 5,6,1
 • -
 • 2,0,9,2,0
 • Sóc Trăng
 • 9,9,3
 • 7
 • 4,9,9
 • -
 • 1
 • 7,3
 • 6,2,7
 • 0,2,4,4
 • -
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 29-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Sóc Trăng
 • 0 6

 • 4 7 3

 • 5 1 5 8

  9 6 4 1

  1 7 5 3

 • 6 5 8 1

 • 7 9 1 5 6

  5 1 3 4 2

  2 4 6 0 7

  5 0 4 5 1

  8 5 0 3 4

  9 6 8 3 2

  3 4 3 9 0

 • 0 2 0 1 2

  2 1 5 1 2

 • 2 2 2 9 9

 • 5 8 5 3 6

 • 0 6 2 5 6 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Sóc Trăng
 • 7,6
 • 2,2
 • -
 • 6,4,2
 • 2,1
 • 6,1,8,3
 • 8
 • 3
 • 1
 • 9,0
 • Sóc Trăng
 • 9
 • 5,8,4
 • 1,1,4,3
 • 5,7
 • 3
 • -
 • 3,5,0
 • 0
 • 6,5
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 22-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Sóc Trăng
 • 0 0

 • 7 5 2

 • 9 6 1 9

  9 5 3 6

  4 5 7 6

 • 9 9 6 4

 • 6 7 2 3 0

  1 5 4 2 4

  0 3 3 5 7

  0 8 5 6 9

  4 4 2 3 8

  6 8 5 3 4

  0 5 5 1 4

 • 5 4 5 8 5

  5 0 6 0 1

 • 6 0 8 3 8

 • 8 6 3 7 7

 • 2 3 1 5 5 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Sóc Trăng
 • 1,0
 • 4,9
 • 4
 • 8,0,8,4,6
 • -
 • 8,7,2
 • 9,4
 • 7,6
 • 5
 • -
 • Sóc Trăng
 • 3,0
 • 0
 • 5
 • -
 • 2,3,1,6
 • 8
 • 3,7
 • 7,5
 • 5,3,3
 • 6,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 15-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Sóc Trăng
 • 2 0

 • 3 2 8

 • 8 6 6 8

  9 2 6 2

  5 2 4 2

 • 2 1 3 9

 • 1 0 0 9 9

  5 7 8 0 7

  9 0 3 8 9

  9 5 1 1 4

  0 9 2 0 8

  5 9 2 3 6

  3 6 3 9 9

 • 4 7 9 8 3

  3 8 7 5 5

 • 6 7 6 5 6

 • 3 8 0 9 2

 • 4 7 6 9 8 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Sóc Trăng
 • 7,8
 • 4
 • 8,0
 • 6,9
 • 2
 • 6,5
 • 8,2
 • -
 • 1,3,9
 • 2,9,9
 • Sóc Trăng
 • 2
 • 8
 • 9,6,4
 • 8
 • 1
 • 5
 • 5,3
 • 0
 • 0,6,2
 • 9,8,9,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng hôm nay

  Trực tiếp lúc 16h10 - SXST - XSSTR - KQXSST - SXSTR.

  Xổ Số Kiến Thiết Sóc Trăng thứ 4 hàng tuần (XSKT ST) NHANH SỐ #1 VN, tường thuật từ trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng. 

  Kết Quả Xổ số Miền Nam Đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả nhanh & chuẩn xác từ xoso5h

  Chủ đề chính: xsst, xổ số sóc trăng, xs soc trang, xo so soc trang, sxst, xs st, xổ số thứ tư, xổ số miền nam thứ 4, so xo soc trang, xsmn t4, kqxs soc trang, xsmn thu4, xổ số thứ tư tuần rồi, xsmn thu 4, xổ số thứ tư tuần rồi, xsmn thu 4, xổ số miền nam thứ tư tuần rồi, miền nam thứ tư, xổ số miền nam ngày thứ tư, kqxs thu 4, sxmn, sxmn hom nay.

  Tường thuật Kết quả xổ số Sóc Trăng ở kênh nào?

  - Kết Quả Sóc Trăng được tường thuật trên kênh truyền hình STV1 và Phát thanh trực tiếp trên sóng FM 100,4 Mhz, trên sóng AM 610 Khz.

  Cơ cấu giải thưởng XSMN Sóc Trăng mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng