Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 24-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 9 4

 • 0 4 6

 • 5 1 4 0

  5 0 8 0

  1 0 9 0

 • 4 0 5 7

 • 6 8 6 9 0

  6 9 2 3 7

  4 9 0 5 7

  0 9 1 6 4

  7 6 4 2 4

  4 2 8 1 5

  6 0 9 7 8

 • 4 7 9 9 4

  4 0 4 8 0

 • 8 2 6 6 3

 • 8 6 9 6 8

 • 5 1 6 3 7 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • -
 • 5
 • 4
 • 7
 • 0,6
 • 7,7
 • 8,3,4
 • 5,8
 • 0,0
 • 4,0,0,4
 • TP.HCM
 • 8,9,4,8,9
 • -
 • -
 • 6
 • 9,6,2,9
 • 7,1
 • 4
 • 3,5,5
 • 6,7
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 7 ngày 22-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 9 8

 • 9 7 9

 • 2 1 9 0

  6 1 7 4

  3 7 1 1

 • 3 8 2 6

 • 3 8 0 1 2

  3 0 1 6 6

  9 1 3 9 9

  3 6 6 1 0

  9 6 5 3 0

  6 0 3 2 2

  4 5 8 6 8

 • 8 4 4 1 7

  0 5 7 7 2

 • 0 8 2 0 1

 • 6 6 6 5 5

 • 0 1 4 2 9 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • 1
 • 7,2,0,1
 • 2,6
 • 0
 • -
 • 5
 • 6,8
 • 2,4,9
 • -
 • 0,9,0,8
 • TP.HCM
 • 9,1,3,9
 • 0,1
 • 7,1,2
 • -
 • 7
 • 5
 • 6,2
 • 1
 • 6,9
 • 9,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 17-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 6 7

 • 8 0 3

 • 8 9 7 7

  3 5 6 3

  4 3 2 9

 • 5 5 4 2

 • 1 0 3 6 2

  1 4 7 6 4

  3 1 4 7 0

  3 9 5 4 4

  7 8 5 8 3

  5 4 5 3 6

  7 1 2 0 3

 • 5 5 0 0 1

  6 4 2 2 7

 • 7 5 8 5 1

 • 9 8 0 7 2

 • 7 8 0 0 6 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • 1,3,3
 • -
 • 7,9
 • 6
 • 4,2
 • 1
 • 8,2,4,3,7
 • 2,0,7
 • 3
 • -
 • TP.HCM
 • 7
 • 5,0
 • 7,6,4
 • 8,0,6,0
 • 6,4
 • -
 • 3
 • 2,7,6
 • 6
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 7 ngày 15-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 5 8

 • 0 1 4

 • 6 9 0 7

  6 7 3 3

  8 4 7 2

 • 4 6 8 4

 • 5 3 4 4 1

  5 7 5 6 5

  1 9 9 4 7

  6 3 9 7 6

  8 0 7 8 0

  7 6 2 1 6

  4 3 4 1 3

 • 6 9 9 6 5

  0 9 7 2 2

 • 3 4 2 5 8

 • 4 2 8 3 1

 • 4 3 6 3 9 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • 7
 • 6,3,4
 • 2
 • 1,3
 • 1,7
 • 8,8
 • 5,5
 • 6,2
 • 0,4
 • 2
 • TP.HCM
 • 8
 • 3,4
 • 9,2,7
 • 1,3
 • 8,1
 • 6,6
 • 7,1
 • 4,0
 • 5,5
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 10-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 6 1

 • 8 8 8

 • 4 1 7 6

  0 6 8 6

  2 8 1 7

 • 4 7 9 1

 • 0 6 8 6 7

  3 8 6 2 8

  8 8 4 2 0

  8 5 9 7 4

  1 9 1 3 0

  5 2 2 8 0

  4 1 0 6 5

 • 0 5 4 4 2

  7 8 6 9 9

 • 7 0 9 8 0

 • 2 9 7 0 4

 • 8 8 4 0 4 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • 4
 • 7
 • 8,0
 • 0
 • 3,2
 • -
 • 7,5,1
 • 4,6
 • 0,0,6,8
 • 9,1
 • TP.HCM
 • 8,2,3,8
 • 9,6
 • 4
 • 4
 • 0,7
 • 6
 • 7,8
 • 6,1
 • 2,8
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 7 ngày 08-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 5 2

 • 0 8 5

 • 3 4 7 8

  3 7 0 6

  1 3 3 1

 • 6 7 8 3

 • 2 5 8 4 7

  2 7 7 5 4

  3 7 0 0 4

  8 1 8 7 3

  7 3 6 5 1

  0 3 0 6 2

  4 9 2 7 3

 • 8 6 4 0 9

  8 0 7 5 1

 • 8 9 0 3 7

 • 3 8 8 2 8

 • 3 6 8 9 1 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • 9,4,6
 • 5
 • 8
 • 7,1
 • 7
 • 1,4,1,2
 • 2
 • 3,3,8
 • 3,5
 • -
 • TP.HCM
 • -
 • 5,5,3
 • 6,5
 • 7,7,8
 • 5,0
 • 1,8
 • 0
 • 3,4
 • 2,7
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 03-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 7 7

 • 9 5 4

 • 3 3 0 9

  1 4 2 8

  8 7 4 3

 • 1 0 2 6

 • 0 8 8 0 8

  4 2 3 4 6

  5 7 5 3 2

  4 1 8 5 4

  8 8 9 9 4

  9 6 0 2 0

  5 2 2 6 3

 • 5 2 1 8 3

  8 5 8 2 3

 • 2 7 8 6 8

 • 7 8 6 9 8

 • 2 3 8 0 0 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • 6,8,9
 • -
 • 3,0,6,8
 • 2
 • 6,3
 • 4,4
 • 8,3
 • 7
 • 3
 • 8,4
 • TP.HCM
 • 2
 • -
 • 3
 • 8,2,6,4
 • 5,9,5
 • -
 • 0,4,2
 • 7
 • 9,6,0,2
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP. HỒ CHÍ MINH

  Lịch sử hình thành và quá trình phát triển:

  Từ khi thành lập đến nay công ty có nhiều tên gọi khác nhau tương ứng với từng giai đoạn lịch sử của Thành phố. Tên gọi đầu tiên của công ty khi mới thành lập năm 1978 là Ban xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh. Năm 1989, đổi tên là Công ty XSKT Thành phố.

  Năm 1992, đổi tên là Doanh nghiệp nhà nước công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh. Năm 2004, sáp nhập XN In Tài chính vào công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh và đến năm 2010, công ty chuyển đổi theo mô hình Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP.Hồ Chí Minh.

  Qua quá trình hoạt động với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước, tập thể CBCNV công ty đã được chủ tịch nước tặng thưởng HCLĐ hạng Ba năm 1996, hạng nhì năm 2000, hạng nhất năm 2004 và HCĐL hạng Ba năm 2011.

  Thông tin trả thưởng năm 2020

  Tổng số tiền chi thưởng từ ngày 02/01/2020 đến 09/12/2020 là hơn 4.029 tỷ đồng.

  Thông tin về Xổ số TP.HCM

  Cơ cấu giải thưởng Xổ số TP.HCM: 

  Cơ cấu giải thưởng của xổ số 21 tỉnh Miền Nam nhất: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng, An Giang...

  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)

  Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017

  SL giải Tên giải Trùng Trị giá (VNĐ)
  01 Giải ĐB 6 số 2,000,000,000
  01 Giải nhất 5 số 30,000,000
  01 Giải nhì 5 số 15,000,000
  02 Giải ba 5 số 10,000,000
  07 Giải tư 5 số 3,000,000
  10 Giải năm 4 số 1,000,000
  30 Giải sáu 4 số 400,000
  100 Giải bảy 3 số 200,000
  1.000 Giải tám 2 số 100,000

  Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng