Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 24-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Tháp
 • 7 4

 • 5 5 4

 • 3 9 1 3

  8 6 3 0

  2 3 0 2

 • 7 7 7 0

 • 9 1 9 4 3

  5 7 2 6 6

  1 4 5 8 0

  7 8 2 6 0

  0 2 8 5 9

  8 7 5 0 3

  1 5 2 9 5

 • 5 5 1 6 3

  1 8 3 6 7

 • 3 4 8 1 1

 • 4 6 5 2 3

 • 7 0 8 8 0 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Tháp
 • 2,3,2
 • 1,3
 • 3
 • 0
 • 3
 • 9,4
 • 3,7,6,0
 • 0,4
 • 0
 • 5
 • Đồng Tháp
 • 8,6,7,3
 • 1
 • 0,0
 • 2,6,4,0,1
 • 5,7
 • 9
 • 6
 • 6
 • -
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 17-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Tháp
 • 4 5

 • 8 2 8

 • 4 0 9 7

  8 8 4 5

  2 6 7 8

 • 0 0 7 9

 • 6 4 1 9 1

  7 3 3 5 9

  3 8 4 5 7

  4 5 4 9 3

  2 4 6 8 6

  4 6 0 9 8

  4 3 1 6 9

 • 5 3 4 1 9

  6 5 9 1 1

 • 3 4 3 6 3

 • 3 1 8 2 9

 • 5 5 5 8 7 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Tháp
 • -
 • 9,1
 • 9,8
 • -
 • 5,5
 • 9,7
 • 3,9
 • 9,9,8
 • 6
 • 1,3,8,7
 • Đồng Tháp
 • -
 • 1,9
 • -
 • 6,9
 • -
 • 4,4
 • 8
 • 5,9
 • 9,7,2
 • 7,2,1,5,6,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 10-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Tháp
 • 7 1

 • 8 9 4

 • 6 2 5 2

  8 8 1 2

  5 7 8 8

 • 6 4 5 2

 • 7 6 8 9 1

  7 4 8 5 6

  0 0 4 4 3

  0 3 3 4 3

  4 5 5 7 9

  3 4 4 8 6

  6 0 3 1 8

 • 9 4 1 7 6

  8 4 7 5 9

 • 1 8 3 9 8

 • 8 5 4 3 8

 • 0 9 7 5 0 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Tháp
 • 1
 • 8,2
 • -
 • 8
 • 3,3
 • 9,6,2,2
 • -
 • 6,9,1
 • 6,8
 • 8,1,4
 • Đồng Tháp
 • -
 • 0,9,7
 • 5,5,1
 • 4,4
 • 9
 • -
 • 7,5,8
 • -
 • 3,9,1,8
 • 5,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 03-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Tháp
 • 2 9

 • 3 4 8

 • 5 8 5 4

  4 3 1 1

  1 2 6 1

 • 1 4 9 2

 • 2 9 7 8 2

  2 7 3 5 6

  3 8 5 1 2

  1 1 6 6 0

  6 7 5 9 2

  2 5 5 5 5

  6 1 0 9 5

 • 3 7 4 6 1

  7 7 5 5 0

 • 8 2 8 6 7

 • 5 9 2 6 8

 • 1 2 8 5 1 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Tháp
 • -
 • 4,2,1
 • 9
 • -
 • 8
 • 0,6,5,4
 • 8,7,1,0,1
 • -
 • 2
 • 2,5,2
 • Đồng Tháp
 • 5,6
 • 6,1,6
 • 8,1,9,9
 • -
 • 1,5
 • 5,9
 • 5
 • 6
 • 6,4
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 27-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Tháp
 • 8 7

 • 0 8 8

 • 7 9 5 7

  3 3 4 3

  6 9 3 4

 • 0 9 4 7

 • 9 8 4 2 6

  1 3 2 4 4

  8 1 0 0 2

  7 3 5 5 9

  2 8 3 5 4

  3 5 1 5 3

  3 6 9 3 1

 • 4 0 7 4 2

  3 4 4 3 0

 • 4 4 0 5 5

 • 8 5 1 8 5

 • 3 3 6 2 4 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Tháp
 • 2
 • -
 • 6
 • 0,1,4
 • 7,2,4,7,3
 • 5,9,4,3,7
 • -
 • -
 • 5,8,7
 • -
 • Đồng Tháp
 • 3
 • 3
 • 4,0
 • 5,4
 • 4,5,3
 • 8,5
 • 2
 • 4,4,5,8
 • 8
 • 5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 20-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Tháp
 • 9 1

 • 8 6 9

 • 0 0 4 3

  1 1 0 5

  4 7 6 8

 • 3 2 0 3

 • 7 4 6 0 1

  2 0 1 7 7

  8 1 7 3 4

  7 0 9 9 9

  0 1 2 7 5

  5 7 7 7 0

  0 0 6 9 0

 • 4 5 9 9 5

  6 6 3 8 6

 • 2 1 4 6 6

 • 7 8 2 5 6

 • 2 6 8 5 2 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Tháp
 • 1,3,5
 • -
 • 2
 • 4
 • 3
 • 6
 • 6,8,9
 • 7,5,0
 • 6
 • 5,9,0,1
 • Đồng Tháp
 • 7,9
 • 0,9
 • 2
 • 0,4
 • 3
 • 9,7,0
 • 5,6,8
 • 7
 • 6
 • 9,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 13-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Tháp
 • 3 9

 • 0 0 2

 • 7 6 5 8

  7 7 7 1

  1 5 4 7

 • 6 2 0 0

 • 0 7 4 5 7

  5 1 9 0 3

  4 3 7 4 2

  7 0 8 8 0

  2 1 7 1 0

  4 3 9 9 2

  8 0 7 0 8

 • 5 9 0 9 3

  9 2 1 9 8

 • 4 1 3 7 6

 • 9 1 1 1 7

 • 2 5 5 7 3 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Tháp
 • 3,8,0,2
 • 7,0
 • -
 • 8,9
 • 2,7
 • 7,8
 • -
 • 6,1
 • 0
 • 3,8,2
 • Đồng Tháp
 • 8,1,0
 • 7
 • 4,9,0
 • 9,0
 • -
 • -
 • 7
 • 1,5,4
 • 3,9,0,5
 • 3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  LỊCH MỞ THƯỞNG XSĐT

  Lịch quay số mở thưởng lúc 16h15 ngày thứ 2 hàng tuần.
  Kết quả mở thưởng được trực tiếp phát thanh trên các đài:

  Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp:

  Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp

  Chủ đề chính: xsdt, xsđt, xsdt hom nay, xo so dong thap, so xo dong thap, xs dong thap, kết quả xổ số đồng tháp, kqxs dong thap, xổ số đồng tháp, sổ xố đồng tháp, xổ số đồng tháp ba đài | SXDT, Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp hôm nay trực tiếp nhanh & chuẩn xác - XSDTHAP - XSDTH, KQXSDT | xsmn, xsmn thu 2, xsmn kết quả xổ số miền nam hôm nay, kết quả xổ số xsmn hôm nay miền nam, xsmn kết quả xổ số hôm nay miền nam, truc tiep xsmn, xsmn thu2, kết quả xổ số xsmn, xsmn t2.

  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÉ SỐ TRUYỀN THỐNG

  Vé số truyền thống với mệnh giá 10.000 đ có tất cả 18 lô trúng: 9 giải thưởng, 9 giải phụ đặc biệt, 45 giải khuyến khích trong đó:

  Giải thưởng  Số lượng giải Số lần quay Số Giá trị giải thưởng
  Giải ĐB 1 1 6 số 2.000.000.000đ
  Giải nhất 10 1 5 số 30.000.000đ
  Giải nhì 10 1 5 số 15.000.000đ
  Giải ba 20 2 5 số 10.000.000đ
  Giải tư 70 7 5 số 3.000.000đ
  Giải năm 100 1 4 số 1.000.000đ
  Giải sáu 300 3 4 số 400.000đ
  Giải bảy 1.000 1 3 số 200.000đ
  Giải tám 10.000 1 2 số 100.000đ
  Giải phụ ĐB 9   5 số 50.000.000đ
  Giải khuyến khích 45   5 số 6.000.000đ

  Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp

  Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay