Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 26-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Nai
 • 2 1

 • 8 5 8

 • 8 0 6 7

  1 2 6 2

  8 1 5 3

 • 3 4 6 2

 • 7 3 4 0 9

  3 9 3 0 3

  1 7 7 6 9

  5 2 4 2 0

  0 5 8 3 1

  8 3 7 8 2

  8 3 7 8 0

 • 7 7 2 2 8

  3 9 5 1 9

 • 2 0 6 8 3

 • 6 8 5 2 8

 • 5 6 0 4 0 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Nai
 • 2,9,3
 • 9
 • 8,8,0,1
 • 1
 • -
 • 3,8
 • 9,2,7,2
 • -
 • 3,2,0
 • -
 • Đồng Nai
 • 2,8
 • 3,2
 • 0,8,6,6
 • 8,0,5
 • -
 • -
 • -
 • 6
 • 2,2,5
 • 1,0,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 19-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Nai
 • 9 8

 • 2 6 5

 • 4 2 0 9

  2 3 2 0

  9 5 6 6

 • 2 9 7 9

 • 7 1 5 3 4

  2 5 2 1 6

  0 7 4 4 3

  7 7 3 1 4

  0 4 5 5 7

  5 8 0 7 0

  8 1 8 9 9

 • 4 7 2 4 6

  0 8 0 0 2

 • 9 3 0 0 1

 • 8 7 3 8 2

 • 4 0 5 1 6 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Nai
 • 1,2,9
 • 6,4
 • 0
 • 4
 • 6,3
 • 7
 • 5,6,5
 • 0,9
 • 2
 • 9,8
 • Đồng Nai
 • 7,2
 • 0
 • 8,0
 • 4
 • 3,1
 • 6,6
 • 4,1,6
 • 5
 • 9
 • 9,7,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 12-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Nai
 • 1 8

 • 1 4 2

 • 5 5 8 1

  1 2 4 2

  0 1 7 8

 • 9 0 4 0

 • 6 6 8 8 8

  8 9 5 4 1

  3 3 8 8 9

  9 5 5 1 3

  0 7 4 6 3

  2 3 6 1 2

  9 3 5 3 4

 • 2 2 7 5 8

  9 7 0 0 6

 • 4 6 9 0 2

 • 4 2 7 2 3

 • 3 5 7 1 8 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Nai
 • 2,6
 • 3,2,8
 • 3
 • 4
 • 1,0,2,2
 • 8
 • 3
 • 8
 • 7,8,9,1
 • -
 • Đồng Nai
 • 4
 • 4,8
 • 0,1,4,4
 • 2,1,6
 • 3
 • -
 • 0
 • 8
 • 5,8,7,1
 • 8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 05-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Nai
 • 6 2

 • 1 8 7

 • 8 8 0 3

  4 5 9 9

  7 5 1 7

 • 2 6 3 8

 • 1 5 4 1 7

  1 9 9 7 6

  9 8 7 1 4

  5 3 6 5 7

  3 1 7 9 9

  8 4 2 0 7

  4 9 2 7 9

 • 4 3 5 0 1

  8 0 8 5 1

 • 4 1 8 1 6

 • 5 3 7 2 3

 • 7 9 1 0 4 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Nai
 • 1,7,3
 • 6,7,4,7
 • 3
 • 8
 • 9
 • 1,7
 • 2
 • 6,9
 • 7
 • 9,9
 • Đồng Nai
 • -
 • 0,5
 • 6
 • 2,0
 • 1
 • -
 • 1,7
 • 1,5,0,1,8
 • 3
 • 4,9,7,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 29-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Nai
 • 3 0

 • 1 9 7

 • 1 2 3 0

  9 8 4 2

  9 8 7 8

 • 2 4 9 9

 • 5 8 6 7 5

  5 8 9 8 2

  9 1 4 7 0

  9 3 1 3 9

  4 1 7 3 1

  6 8 5 5 3

  3 6 7 9 3

 • 0 4 1 4 7

  5 9 7 4 4

 • 6 3 1 5 0

 • 1 3 4 3 9

 • 2 7 2 9 8 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Nai
 • -
 • -
 • -
 • 9,9,1,0,0
 • 7,4,2
 • 0,3
 • -
 • 5,0,8
 • 7,2
 • 3,9,7
 • Đồng Nai
 • 5,7,3,3
 • 3
 • 8,4
 • 5,9
 • 4
 • 7
 • -
 • 8,4,9
 • 7
 • 3,3,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 22-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Nai
 • 4 2

 • 6 4 5

 • 6 3 4 8

  0 3 7 9

  7 2 5 2

 • 8 4 8 7

 • 2 7 4 5 4

  9 8 6 7 6

  1 8 9 8 5

  8 2 3 2 6

  8 5 1 5 7

  9 7 2 9 7

  2 2 9 9 8

 • 8 8 5 5 2

  8 9 7 5 5

 • 8 2 9 1 2

 • 4 0 1 0 0

 • 5 2 4 9 1 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Nai
 • 0
 • 8,2
 • 6
 • -
 • 8,5,2
 • 2,5,4,7,2
 • -
 • 6,9
 • 5,7
 • 7,8
 • Đồng Nai
 • 0
 • -
 • 1,5,5,4
 • -
 • 5
 • 5,8,4
 • 7,2
 • 5,9,8
 • 1,9,4
 • 7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 15-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Nai
 • 7 7

 • 8 1 4

 • 2 8 8 5

  8 2 5 1

  1 2 4 7

 • 7 5 6 3

 • 8 5 2 5 1

  2 0 4 6 4

  5 9 5 0 8

  3 7 2 7 9

  5 7 1 1 6

  4 8 3 1 7

  9 5 3 7 7

 • 7 5 7 7 4

  9 8 9 2 0

 • 4 1 3 3 2

 • 2 6 8 3 4

 • 7 7 1 7 7 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Nai
 • 8
 • 6,7,4
 • 0
 • 4,2
 • 7
 • 1,1
 • 4,3
 • 9,4,9,7,7
 • 5
 • -
 • Đồng Nai
 • 2
 • 5,5
 • 3
 • 6
 • 3,7,6,1
 • 8
 • 1
 • 1,7,4,7
 • 0
 • 7,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSDN - SXDN - Kết Quả Xổ số Đồng Nai 

  Hôm nay trực tiếp lúc 16h10 - KQXSDN - XSĐN - XSDNAI - XSKT Đồng Nai. Xổ Số Kiến Thiết Đồng Nai thứ 4 hàng tuần nhanh nhất.

  Kết Quả xổ số miền nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả nhanh & chuẩn xác từ xoso5h.com

  Chủ đề chính: xổ số đồng nai, xsdn, xo so dong nai, xs dn, xs dong nai, so xo dong nai, xổ số thứ tư, xổ số miền nam thứ 4, kqxs dong nai, sxdn, xsmn t4, xsmn thu4, kết quả xổ số đồng nai, xổ số thứ tư tuần rồi, xsmn thu 4, xổ số miền nam thứ tư tuần rồi, xsdn, sxdn, xo so dong nai, xs dn, sx dn, kqxsdn, xổ số đồng nai hôm nay, xổ số kiến thiết đồng nai, sxmn, xsmn thu tu, xsmn thứ 4, sxmn hom nay, sxmn thu 4, sxmn hôm nay.

  Tường thuật xổ số trực tiếp Đồng Nai ở kênh nào?

  Cơ cấu giải thưởng XSMN Đồng Nai mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai