Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 01-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cần Thơ
 • 0 5

 • 7 6 9

 • 5 9 8 3

  7 9 3 9

  7 3 8 9

 • 6 9 3 9

 • 6 2 4 9 6

  8 1 0 5 7

  9 8 9 7 6

  5 3 5 3 1

  7 5 4 9 0

  4 4 6 5 7

  6 6 7 3 8

 • 7 7 5 6 3

  2 9 4 2 3

 • 2 7 7 5 1

 • 6 3 0 3 7

 • 7 0 3 2 7 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cần Thơ
 • 5
 • -
 • 3
 • 7,1,8,9,9
 • -
 • 1,7,7
 • 3,9
 • 0,6
 • 3,9
 • 6,0
 • Cần Thơ
 • 7,9
 • 5,3
 • -
 • 6,2,8
 • -
 • 0
 • 9,7
 • 3,5,5
 • 3
 • 3,3,8,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 24-11-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cần Thơ
 • 8 4

 • 1 4 0

 • 4 9 8 5

  6 2 1 9

  6 6 5 2

 • 8 3 3 8

 • 8 7 0 4 9

  7 1 7 7 7

  8 9 1 5 8

  6 8 8 9 4

  5 1 3 2 6

  6 9 5 5 1

  6 5 8 0 9

 • 0 7 1 1 7

  0 1 3 3 6

 • 2 9 3 0 7

 • 2 0 9 6 3

 • 8 7 1 4 5 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cần Thơ
 • 7,9
 • 7,9
 • 6
 • 6,8
 • 9,0
 • 4,8,1,2
 • 3
 • 7
 • 5,4
 • 4
 • Cần Thơ
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 5,9,8
 • 8
 • 3,2
 • 0,1,7
 • 5,3
 • 4,0,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 17-11-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cần Thơ
 • 7 7

 • 5 0 5

 • 9 8 6 8

  2 3 2 1

  1 8 6 1

 • 0 5 8 5

 • 2 5 3 6 5

  3 1 5 9 7

  6 3 2 0 1

  0 5 7 5 3

  4 9 5 6 5

  4 8 5 5 9

  3 0 0 0 7

 • 0 9 3 4 2

  5 7 7 2 6

 • 6 5 4 1 6

 • 9 0 8 9 9

 • 7 3 0 6 2 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cần Thơ
 • 1,7,5
 • 6
 • 5,6,1
 • -
 • 2
 • 3,9
 • 5,5,8,1
 • 7
 • 5
 • 9,7
 • Cần Thơ
 • -
 • 0,2,6
 • 4
 • 5
 • -
 • 2,6,6,8,0
 • 1,2
 • 9,0,7
 • 6
 • 9,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 10-11-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cần Thơ
 • 7 3

 • 4 1 3

 • 1 6 3 9

  5 2 4 4

  7 1 8 3

 • 3 2 5 6

 • 3 6 9 4 4

  1 3 1 6 8

  4 7 4 3 3

  2 9 5 7 3

  9 4 2 4 9

  9 6 4 9 9

  6 1 4 6 0

 • 2 6 0 7 3

  3 6 2 5 3

 • 8 0 2 5 9

 • 1 7 6 0 0

 • 5 7 5 4 1 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cần Thơ
 • 0
 • 8,3
 • -
 • 3,9
 • 4,9,4
 • 9,3,6
 • 8,0
 • 3,3,3
 • 3
 • 9
 • Cần Thơ
 • 0,6
 • -
 • -
 • 7,5,3,7,8,1,7
 • 4,4
 • -
 • 5
 • -
 • 1,6
 • 5,4,9,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 03-11-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cần Thơ
 • 9 9

 • 8 3 9

 • 8 3 1 5

  9 2 8 7

  4 1 7 4

 • 9 0 4 3

 • 7 5 1 5 2

  8 2 1 6 9

  2 1 1 6 4

  0 8 7 8 2

  5 6 5 9 8

  0 2 4 5 3

  5 7 0 7 5

 • 3 2 9 6 2

  7 2 5 7 1

 • 7 1 3 6 0

 • 0 5 6 8 1

 • 0 9 1 7 5 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cần Thơ
 • -
 • 5
 • -
 • 9
 • 3
 • 0,2,3
 • 0,2,9,4
 • 1,5,4
 • 1,2,7
 • 8,9
 • Cần Thơ
 • 5,6
 • 8,7
 • 6,5,8
 • 5,4
 • 6,7
 • 7,1
 • -
 • 8
 • 9
 • 6,3,9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 27-10-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cần Thơ
 • 0 3

 • 7 8 2

 • 6 7 6 8

  6 2 6 3

  2 8 8 4

 • 2 1 4 3

 • 1 7 0 1 1

  5 8 4 9 8

  2 1 1 2 6

  3 6 0 5 4

  7 8 0 6 8

  0 9 0 3 3

  8 4 6 2 5

 • 1 5 7 6 2

  3 8 4 6 1

 • 0 0 7 3 6

 • 8 8 1 1 3

 • 5 3 1 5 3 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cần Thơ
 • 3
 • 3,1
 • 6,5
 • 5,6,3
 • 3
 • 4
 • 2,1,8,8,3
 • -
 • 4,2
 • 8
 • Cần Thơ
 • -
 • 6,1
 • 6,8
 • 1,3,4,6,0
 • 5,8
 • 3,2
 • 3,2
 • -
 • 9,6,6
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 07-07-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cần Thơ
 • 4 5

 • 4 2 1

 • 2 0 5 0

  8 7 2 4

  4 7 7 4

 • 9 9 0 3

 • 3 9 0 1 8

  2 6 6 1 2

  3 8 5 8 2

  5 7 3 0 2

  2 6 7 1 3

  7 9 3 9 5

  4 0 8 6 7

 • 4 9 4 7 9

  6 3 4 5 3

 • 6 9 0 3 5

 • 2 6 1 3 9

 • 1 2 5 1 5 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cần Thơ
 • 2,3
 • 8,2,3
 • 4,1
 • 9,5
 • 5
 • 1,3,0
 • 7
 • 9,4
 • 2
 • 5
 • Cần Thơ
 • 5
 • 5,2
 • 1,8,0
 • 5,1,0
 • 2,7
 • 3,9,4
 • -
 • 6
 • 1
 • 3,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSCT - SXCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ 

  hôm nay trực tiếp lúc 16h10 - KQXSCT - XSCTHO - XSCTH. Xổ Số Kiến Thiết đài Cần thơ (XSKT CT) thứ 4 hàng tuần nhanh & miễn phí, tường thuật từ trường quay Công ty XSKT Cần Thơ. 

  Kết Quả Xổ số Miền Nam Đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả nhanh nhất & chuẩn xác từ xoso5h.com

  Chủ đề chính: xổ số cần thơ, xsct, xo so can tho, xs can tho, sxct, kết quả xổ số cần thơ, so xo can tho, xs ct, xs can tho, xổ số cần thơ hôm nay, xổ số kiến thiết cần thơ, xskt can tho, xskt cần thơxsctho, xổ số thứ tư, xổ số miền nam thứ 4, xsmn t4, xsmn thu4, xổ số thứ tư tuần rồi, xsmn thu 4, xổ số miền nam thứ tư tuần rồi, sxmn, xsmn thu tu, xsmn thứ 4, sxmn hom nay, sxmn thu 4, sxmn hôm nay.

  Tường thuật xổ số trực tiếp Cần Thơ ở kênh nào?

  Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.

  - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ 

  Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ