Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 24-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cà Mau
 • 5 7

 • 8 1 0

 • 5 2 1 2

  8 2 1 5

  9 9 1 0

 • 4 7 0 8

 • 4 2 2 8 1

  3 9 8 2 6

  2 8 4 2 5

  9 2 6 1 7

  0 3 1 1 4

  3 0 2 9 1

  4 1 0 3 5

 • 8 7 9 0 3

  0 4 1 5 6

 • 1 4 9 8 8

 • 5 6 7 6 6

 • 7 6 5 2 1 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cà Mau
 • 3,8
 • 6,7,4,2,5,0,0
 • 6,5
 • 5
 • -
 • 6,7
 • 6
 • -
 • 8,1
 • 1
 • Cà Mau
 • 1,1
 • 8,9
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2,3,1
 • 1,6,5,2
 • 1,5
 • 8,0
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 17-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cà Mau
 • 3 2

 • 2 3 1

 • 6 1 8 7

  2 6 4 7

  5 0 1 4

 • 4 3 8 5

 • 9 1 5 8 5

  6 7 7 3 0

  4 0 3 8 5

  2 0 4 4 4

  3 9 2 7 6

  0 3 2 0 6

  8 7 5 6 0

 • 0 1 6 4 8

  0 2 4 3 2

 • 7 4 9 2 9

 • 4 9 5 4 8

 • 2 3 2 8 4 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cà Mau
 • 6
 • 4
 • 9
 • 2,0,1,2
 • 8,8,8,4,7
 • -
 • 0
 • 6
 • 5,5,5,7
 • -
 • Cà Mau
 • 3,6
 • 3
 • 3,3
 • -
 • 4,1
 • 8,8,8
 • 7,0
 • 8,4
 • 4,4,4
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 10-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cà Mau
 • 6 5

 • 0 9 0

 • 1 5 7 8

  8 7 9 5

  7 8 5 1

 • 6 1 3 6

 • 7 1 8 8 4

  1 9 6 7 1

  0 6 0 8 3

  7 3 9 3 5

  7 0 5 8 2

  0 2 9 4 0

  2 8 0 8 7

 • 1 9 9 1 6

  2 5 2 6 6

 • 7 5 2 3 4

 • 9 6 0 0 9

 • 9 4 9 5 9 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cà Mau
 • 9
 • 6
 • -
 • 4,5,6
 • 0
 • 1
 • 6,5
 • 1,8
 • 4,3,2,7
 • 5,5,0
 • Cà Mau
 • 4,9
 • 7,5
 • 8
 • 8
 • 3,8
 • 9,3,9,6
 • 1,6,3
 • 8
 • 7
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 03-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cà Mau
 • 2 6

 • 7 7 8

 • 6 2 6 0

  9 2 4 2

  4 9 1 4

 • 6 5 9 5

 • 5 0 8 6 7

  1 0 7 7 3

  6 7 2 4 0

  2 8 5 6 1

  9 9 7 7 8

  5 0 7 7 2

  7 6 1 3 1

 • 8 0 4 7 4

  0 1 9 5 7

 • 2 9 0 2 5

 • 0 9 0 8 0

 • 9 5 1 3 5 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cà Mau
 • -
 • 4
 • 5,6
 • 1
 • 0,2
 • 0,7
 • 7,1,0
 • 4,3,8,2,8
 • 0
 • 5
 • Cà Mau
 • 5,8,4,6
 • 6,3
 • 7,4
 • 7
 • 7,1
 • 2,9
 • 2
 • 5,6
 • 7,7
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 27-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cà Mau
 • 5 8

 • 3 5 1

 • 8 9 8 3

  9 7 2 3

  2 3 6 7

 • 1 9 0 8

 • 8 1 9 3 3

  2 8 5 7 4

  2 9 0 8 1

  2 2 3 8 1

  7 3 2 3 1

  7 5 3 2 9

  1 5 6 8 6

 • 0 3 7 4 8

  3 7 4 4 2

 • 1 2 6 1 8

 • 7 2 3 1 9

 • 0 0 8 0 3 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cà Mau
 • 8
 • 9,8
 • 9,3
 • 0,3,1
 • 8,2
 • 1,8
 • 7
 • 4
 • 1,1,6,3
 • -
 • Cà Mau
 • 3
 • 8,8,3,5
 • 4
 • 3,8,2
 • 7
 • -
 • 8
 • 6
 • 1,4,0,5
 • 1,2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 20-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cà Mau
 • 0 8

 • 0 6 3

 • 3 6 0 9

  3 3 4 9

  7 1 3 6

 • 3 8 7 9

 • 7 9 6 6 8

  0 8 4 7 0

  5 6 0 3 9

  4 4 9 8 0

  3 7 8 9 5

  1 1 0 2 1

  4 7 3 6 0

 • 3 9 0 6 8

  1 6 6 4 7

 • 9 2 8 7 2

 • 3 7 4 1 8

 • 1 6 3 6 4 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cà Mau
 • 9,8
 • 8
 • 1
 • 9,6
 • 4,7,9
 • -
 • 8,8,0,3
 • 2,0,9
 • 0
 • 5
 • Cà Mau
 • 7,8,6
 • 2
 • 7
 • 6
 • 4
 • 9
 • 3
 • 4
 • 1,6,6,0
 • 3,7,0,4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 13-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Cà Mau
 • 5 6

 • 8 7 0

 • 6 3 4 8

  3 7 3 7

  3 6 0 9

 • 2 1 3 2

 • 1 3 9 7 2

  9 1 8 2 3

  7 6 5 8 1

  1 4 0 6 2

  5 2 6 1 5

  4 3 5 9 7

  2 9 3 4 6

 • 9 1 3 1 3

  5 1 0 5 3

 • 6 7 5 4 3

 • 7 9 8 3 5

 • 5 7 6 5 9 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Cà Mau
 • 9
 • 3,5
 • 3
 • 5,2,7
 • 3,6,8
 • 3,6
 • 2
 • 2,0
 • 1
 • 6,7
 • Cà Mau
 • 7
 • 8
 • 7,6,3
 • 4,1,5,2
 • -
 • 3,1
 • 9,4,5
 • 9,3
 • 4
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSCM - SXCM, Kết Quả Xổ Số Cà Mau hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH

  KQXSCM - XSCMAU - XSKT Cà Mau. Xổ Số Kiến Thiết Cà Mau thứ 2 hàng tuần may mắn, tường thuật từ trường quay lúc 16h10.

  Kết Quả Xổ Số Miền Nam Cà Mau (XSMN CM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH. 

  Chủ đề chính: xổ số cà mau, xo so ca mau, xs ca mau, so xo ca mau, xs cm, kqxs ca mau, xskt ca mau, xổ số cà mau hôm nay, xsmn, sxmn, xsmn thu 2, truc tiep xsmn, ket qua xsmn, xsmn thu2, xsmn t2.

  Tường thuật xổ số trực tiếp Cà Mau ở kênh nào?

  - Kết Quả Đài Cà Mau được tường thuật trên kênh CTV Đài phát thành - Truyền hình Cà Mau và trang web xoso5h.com lúc 16h10 XSMN thứ 2.

  Cơ cấu giải thưởng xổ số đài CM mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau