Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 25-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bến Tre
 • 9 9

 • 4 3 1

 • 5 1 9 7

  6 3 5 3

  1 4 6 2

 • 0 0 0 1

 • 5 5 2 5 2

  6 7 2 5 6

  3 5 0 3 7

  0 5 0 2 0

  8 4 7 8 1

  3 6 4 3 2

  6 6 1 2 8

 • 9 5 5 1 3

  3 6 3 5 2

 • 6 4 8 3 3

 • 4 5 8 8 2

 • 1 1 6 1 6 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bến Tre
 • 1
 • 3
 • 0,8
 • 3,7,2,1
 • -
 • 2,2,6,3
 • 5,2
 • -
 • 2,1
 • 7,9
 • Bến Tre
 • 2
 • 8,0,3
 • 8,5,5,3,6
 • 3,1,5
 • -
 • 6
 • 5
 • 3,9
 • 2
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 18-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bến Tre
 • 2 4

 • 5 3 7

 • 3 5 3 2

  0 1 6 6

  0 0 4 1

 • 2 7 8 9

 • 9 9 5 8 7

  4 7 5 3 4

  0 4 1 9 4

  6 8 9 1 6

  4 5 0 6 4

  6 2 0 5 1

  0 5 9 7 3

 • 8 2 9 3 5

  8 5 5 9 8

 • 8 4 0 9 7

 • 5 3 4 5 1

 • 8 3 4 7 7 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bến Tre
 • -
 • 6
 • 4
 • 5,4,2,7
 • 1
 • 1,1
 • 4,6
 • 6,3
 • 7,9
 • 7,8,4
 • Bến Tre
 • -
 • 5,5,4
 • 3
 • 7
 • 3,9,6,2
 • 3
 • 7,1,6
 • 9,8,3
 • 9
 • 8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 11-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bến Tre
 • 3 3

 • 9 6 6

 • 4 8 5 2

  7 5 6 2

  5 2 5 3

 • 0 3 7 3

 • 1 8 7 1 9

  3 4 9 8 7

  3 9 4 6 9

  7 5 5 5 6

  1 9 2 9 6

  9 4 9 4 4

  4 9 8 1 0

 • 8 5 4 0 1

  6 5 1 0 9

 • 0 6 1 0 6

 • 6 4 5 6 3

 • 1 0 5 9 6 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bến Tre
 • 6,1,9
 • 9,0
 • -
 • 3
 • 4
 • 6,2,3
 • 1,3,9,2,6
 • 3
 • 7
 • 6
 • Bến Tre
 • 1
 • 6,0
 • 5,6
 • 6,7,5,3
 • 4
 • -
 • 0,5,9,6
 • 8
 • -
 • 0,1,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 04-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bến Tre
 • 8 8

 • 0 5 1

 • 6 9 9 3

  7 1 5 5

  7 2 0 9

 • 4 6 9 1

 • 7 2 2 2 5

  4 1 2 0 6

  0 4 9 9 8

  0 1 8 3 5

  2 7 0 6 9

  3 6 9 1 0

  3 5 6 5 8

 • 0 1 9 0 5

  0 9 5 7 4

 • 4 9 2 3 0

 • 9 9 3 3 2

 • 8 0 7 8 5 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bến Tre
 • 5,6,9
 • 0
 • 5
 • 2,0,5
 • -
 • 7,8,5,1
 • 9
 • 4
 • 8
 • 8,1,3
 • Bến Tre
 • 3,1
 • 9,5
 • 3
 • 9
 • 7
 • 0,2,3,5
 • 0
 • 5
 • 9,5,8
 • 6,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 28-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bến Tre
 • 3 9

 • 5 9 6

 • 2 0 5 3

  9 5 3 0

  7 1 0 8

 • 1 2 6 2

 • 8 8 3 3 8

  4 1 2 3 6

  7 9 4 1 8

  3 1 7 6 3

  2 7 1 9 1

  9 2 5 2 6

  4 2 3 4 1

 • 3 4 6 7 7

  9 7 8 3 2

 • 0 9 5 1 5

 • 1 3 4 0 2

 • 2 5 5 9 1 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bến Tre
 • 2,8
 • 3,5,8
 • 6
 • 2,8,6,0,9
 • 1
 • 3
 • 3,2
 • 7
 • -
 • 1,6
 • Bến Tre
 • 3
 • 9,4
 • 0,3,6
 • 1,6,5
 • -
 • 1
 • 3,2,9
 • 7
 • 3,1,0
 • 3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 21-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bến Tre
 • 6 9

 • 5 3 1

 • 8 2 1 4

  2 4 1 6

  7 1 8 0

 • 4 7 9 2

 • 4 7 3 4 3

  4 0 9 4 1

  4 8 2 1 5

  1 0 4 9 5

  1 3 3 2 1

  0 7 3 7 3

  8 4 3 6 8

 • 6 1 9 6 7

  6 9 7 4 6

 • 6 0 0 8 6

 • 1 3 2 0 8

 • 7 9 4 5 3 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bến Tre
 • 8
 • 5,4,6
 • 1
 • 7,1
 • 6,3,1
 • -
 • 7,8,9
 • 3
 • 6,0
 • 5,2
 • Bến Tre
 • 8
 • 4,2,3
 • 9
 • 4,7
 • 1
 • 1,9
 • 8,4,1
 • 3,6
 • 0,6
 • 6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 14-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bến Tre
 • 5 2

 • 4 5 4

 • 2 1 5 9

  2 7 4 7

  4 9 4 3

 • 9 4 1 4

 • 4 4 9 1 7

  2 5 3 8 6

  7 1 2 5 0

  2 5 0 7 7

  6 1 0 6 6

  0 9 1 5 7

  6 9 3 1 9

 • 5 1 8 5 0

  5 7 7 5 7

 • 0 8 1 5 4

 • 5 6 5 8 0

 • 3 6 1 8 3 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bến Tre
 • -
 • 7,9,4
 • -
 • 9
 • 7,3
 • 4,0,7,0,7,9,4,2
 • 6
 • 7
 • 0,6
 • -
 • Bến Tre
 • 8,5,5
 • -
 • 5
 • 4
 • 5,1,5
 • -
 • 8,6
 • 5,1,7,5,4
 • -
 • 3,1,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSBT - XSBTR Kết Quả Xổ số Bến Tre hôm nay

  Chủ đề chính: xổ số bến tre, xsbt, xsbtr, xo so ben tre, xs bến tre, xổ số thứ ba hàng tuần, xổ số thứ ba, xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, xổ số thứ ba tuần rồi, xsmn t3, so xo ben tre, kết quả xổ số bến tre, xo so ben tre, kqxs bến tre, xskt bến tre, xs bến tre, xs ben tre, xsmn thu 3, xsmn thu3, xs mn t3, xs t3.

  Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre qua kênh nào?

  Cơ cấu giải thưởng XS Bến Tre mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre