Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 27-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Thuận
 • 7 7

 • 8 2 2

 • 8 8 4 3

  1 7 0 3

  7 3 6 5

 • 4 4 1 4

 • 3 3 4 3 2

  3 2 3 2 0

  3 5 1 3 6

  1 0 8 8 8

  1 3 8 6 4

  0 7 6 9 2

  6 8 9 9 4

 • 0 3 1 4 5

  3 5 4 9 2

 • 3 0 2 3 1

 • 5 1 8 6 1

 • 8 9 8 8 5 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Thuận
 • 3
 • 4
 • 0,2
 • 1,2,6
 • 5,3
 • 3
 • 1,4,5
 • 7
 • 8
 • 2,2,4
 • Bình Thuận
 • 2
 • 6,3
 • 9,3,9,2
 • 5,4,0
 • 6,9,1
 • 4,6
 • 3
 • 7
 • 8
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 20-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Thuận
 • 7 3

 • 2 6 0

 • 4 3 1 6

  2 0 5 8

  6 3 2 7

 • 6 0 6 4

 • 8 0 7 9 2

  2 3 1 3 6

  3 7 3 9 2

  7 8 2 8 3

  8 8 1 1 7

  0 8 9 3 7

  0 2 9 8 1

 • 4 6 0 3 9

  3 8 8 5 9

 • 9 9 1 4 2

 • 6 6 9 2 0

 • 2 5 7 8 5 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Thuận
 • -
 • 7,6
 • 0,7
 • 9,6,7
 • 2
 • 7,9,8
 • 4,0
 • 3
 • 3,1
 • 2,2
 • Bình Thuận
 • 2,6
 • 8
 • 4,9,9
 • 8,7
 • 6
 • -
 • 3,1
 • 5,1,3,2
 • 5
 • 3,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 13-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Thuận
 • 5 5

 • 7 9 4

 • 1 1 2 1

  6 4 7 5

  3 4 9 0

 • 8 6 3 0

 • 9 3 1 1 2

  8 8 2 8 3

  7 4 5 4 6

  5 9 3 3 5

  7 5 0 4 9

  3 9 4 9 3

  0 6 5 0 9

 • 8 4 3 5 6

  4 2 5 4 0

 • 4 7 3 9 5

 • 5 7 7 2 6

 • 9 7 5 1 6 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Thuận
 • 9
 • 2
 • 6,1
 • 5,0
 • 0,6,9
 • 6,5
 • 2
 • 5
 • 3
 • 5,3,0,4
 • Bình Thuận
 • 4,3,9
 • 2
 • 6,1
 • 8,9
 • 9
 • 9,3,7,5
 • 2,5,4
 • -
 • -
 • 4,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 06-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Thuận
 • 6 5

 • 0 4 7

 • 2 2 9 3

  7 5 7 2

  5 8 4 0

 • 7 8 2 7

 • 2 7 8 6 6

  0 0 0 6 3

  5 3 6 4 8

  5 8 6 0 8

  7 7 8 0 3

  7 9 1 8 5

  0 9 8 0 4

 • 8 8 5 1 2

  7 7 3 4 6

 • 8 3 8 2 8

 • 7 7 6 7 1

 • 2 2 4 0 2 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Thuận
 • 8,3,4
 • 2
 • 2,8,7
 • -
 • 6,8,0,7
 • -
 • 6,3,5
 • 1,2
 • 5
 • 3
 • Bình Thuận
 • 4
 • 7
 • 2,1,7
 • 6,0,9
 • 0
 • 8,6
 • 4,6
 • 2,4
 • 2,4,0
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 30-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Thuận
 • 3 0

 • 9 4 3

 • 0 3 7 1

  4 5 9 1

  5 3 5 8

 • 4 3 8 7

 • 1 9 6 4 4

  8 1 9 2 9

  3 0 0 2 2

  4 3 7 4 3

  5 5 1 7 3

  7 5 9 7 2

  2 6 0 7 1

 • 0 2 5 7 1

  1 2 9 4 0

 • 4 1 3 3 2

 • 0 0 0 4 0

 • 1 9 6 1 7 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Thuận
 • -
 • -
 • 9,2
 • 2,0
 • 0,0,4,3,3
 • 8
 • -
 • 5,1,3,2,1,1
 • 7
 • 1
 • Bình Thuận
 • 4,4,3
 • 7,7,7,9
 • 3,2,7
 • 4,7,4
 • 4
 • 7
 • -
 • 8
 • 5
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 23-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Thuận
 • 2 9

 • 0 0 1

 • 8 8 2 0

  8 0 1 4

  7 5 3 3

 • 1 8 2 0

 • 4 8 1 6 8

  5 9 6 9 7

  0 6 6 9 9

  2 5 2 2 5

  7 3 9 3 0

  8 0 1 3 2

  4 7 8 4 3

 • 3 9 9 0 7

  9 9 7 1 6

 • 0 6 7 9 3

 • 4 8 9 4 3

 • 0 1 9 9 1 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Thuận
 • 7,1
 • 9,6,4
 • 5,0,0,9
 • 0,2,3
 • 3,3
 • -
 • 8
 • -
 • -
 • 3,7,9
 • Bình Thuận
 • 3,2,2
 • 0
 • 3
 • 4,9,4,3
 • 1
 • 2
 • 1
 • 0,9
 • 6
 • 1,9,2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 16-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Thuận
 • 3 6

 • 7 1 3

 • 0 6 1 7

  6 4 4 4

  0 3 0 6

 • 0 3 5 0

 • 0 3 2 0 6

  1 7 3 8 4

  4 9 4 1 7

  4 7 4 4 0

  6 4 1 7 4

  1 2 5 7 3

  9 3 7 1 6

 • 7 6 0 6 9

  3 8 2 7 9

 • 1 5 6 4 4

 • 7 0 5 2 0

 • 0 9 4 8 0 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Thuận
 • 7,6,6
 • 7,6,7,3
 • 0
 • 6
 • 4,0,4
 • 0
 • 9
 • 9,4,3
 • 4
 • -
 • Bình Thuận
 • 2,4,5
 • -
 • -
 • 7,1
 • 4,8,7,4
 • -
 • 0,1,0,3
 • 0,1,1
 • -
 • 6,7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận 

  Hôm nay trực tiếp lúc 16h10 XSBTHUAN - SXBTH - KQXSBTH - SXBTHUAN Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận thứ 5 hàng tuần chuẩn xác.

  Kết Quả Xổ Số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả chính xác, cập nhật 24/7 Free tại xoso5h.

  Chủ đề chính: xổ số bình thuận, xsbth, xo so binh thuan, xs binh thuan, xs bình thuận, so xo binh thuan, xsbinh thuan, xs bth, xskt binh thuan, xổ số thứ năm, kết quả xổ số bình thuận, xổ số miền nam thứ năm hàng tuần, xsmn t5, kqxs thu 5, xsmn thu5, kqxs binh thuan, xổ số thứ tư tuần rồi, xổ số miền nam ngày thứ năm, xsthu5, miền nam thứ năm, xổ số thứ năm hàng tuần, xổ số miền nam thứ năm tuần rồi, số miền nam thứ năm, xổ số thứ năm tuần trước, xổ số thứ năm tuần rồi, xổ số miền nam thứ năm tuần trước, kết quả xổ số miền nam thứ năm, xsbthuan, xổ số kiến thiết bình thuận, xổ số bình thuận hôm nay, xổ số miền nam, xổ số miền nam hôm nay, kết quả xổ số miền nam, xs mn t5, xsmn thu5, XSMN, SXMN, XS Miền Nam, KQXSMN, Kết quả xổ số Miền Nam hàng tuần.

  Tường thuật xổ số trực tiếp Bình Thuận ở kênh nào?

  Cơ cấu giải thưởng vé số Bình Thuận mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận