Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 25-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bạc Liêu
 • 1 4

 • 7 3 7

 • 8 2 7 9

  5 7 5 4

  1 8 5 9

 • 8 8 9 4

 • 7 8 7 8 0

  1 7 3 8 3

  9 6 0 3 6

  7 0 6 4 2

  9 8 9 6 4

  8 6 1 5 0

  5 0 1 3 2

 • 2 8 4 7 6

  5 8 3 7 8

 • 8 1 4 2 1

 • 5 0 4 9 8

 • 6 4 6 5 3 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bạc Liêu
 • -
 • 4
 • 1
 • 6,6,2,7
 • 2
 • 0,4,9
 • 4
 • 6,8,9
 • 0,3
 • 8,4
 • Bạc Liêu
 • 8,5
 • 2
 • 4,3
 • 8
 • 6,9,5,1
 • -
 • 3,7,3
 • 3
 • 9,7
 • 7,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 18-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bạc Liêu
 • 6 1

 • 0 0 3

 • 7 1 0 3

  6 6 1 1

  2 2 5 5

 • 0 6 2 3

 • 5 0 6 1 0

  5 3 5 7 7

  0 7 3 3 8

  5 2 0 2 2

  4 9 8 4 4

  4 9 7 2 2

  4 7 4 2 4

 • 7 1 1 9 8

  0 9 6 2 6

 • 6 8 6 8 0

 • 8 0 3 4 7

 • 2 4 3 2 2 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bạc Liêu
 • 3,3
 • 0,1
 • 0,6,2,2,4,3
 • 8
 • 7,4
 • 5
 • 1
 • 7
 • 0
 • 8
 • Bạc Liêu
 • 2,8,1
 • 1,6
 • 2,2
 • 2,0,0
 • 4,2
 • 5
 • 2
 • 4,7
 • 9,3
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 11-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bạc Liêu
 • 3 9

 • 8 0 7

 • 6 6 2 9

  3 2 1 3

  3 9 8 6

 • 3 6 9 7

 • 3 7 6 6 0

  3 8 3 8 7

  6 2 0 7 2

  1 8 7 7 1

  0 4 0 3 2

  1 0 8 2 3

  3 4 5 4 7

 • 0 4 1 7 8

  7 0 8 1 6

 • 2 4 1 6 3

 • 8 9 6 6 0

 • 8 0 6 2 1 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bạc Liêu
 • 7
 • 9,6,3
 • 3,9
 • 2,9
 • 7
 • -
 • 0,3,0
 • 8,2,1
 • 7,6
 • 7
 • Bạc Liêu
 • 6,6
 • 7
 • 7,3
 • 6,2,1
 • -
 • -
 • 1,8
 • 8,4,9,0
 • 7
 • 1,2,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 04-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bạc Liêu
 • 6 3

 • 9 0 4

 • 3 5 4 6

  5 0 9 0

  7 5 9 1

 • 9 1 5 2

 • 6 2 0 6 2

  8 1 5 7 7

  6 9 7 8 5

  3 7 3 8 0

  2 1 3 6 7

  1 7 5 1 4

  5 8 8 3 6

 • 0 1 0 7 4

  1 4 7 4 6

 • 5 8 6 9 2

 • 7 0 3 9 0

 • 0 2 7 5 6 0

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bạc Liêu
 • 4
 • 4
 • -
 • 6
 • 6,6
 • 2
 • 0,2,7,3
 • 4,7
 • 5,0
 • 0,2,0,1
 • Bạc Liêu
 • 6,9,8,9
 • 9
 • 9,6,5
 • 6
 • 7,1,0
 • 8
 • 4,3,4
 • 7,6
 • -
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 28-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bạc Liêu
 • 1 0

 • 7 3 5

 • 0 7 9 2

  4 2 5 5

  2 1 0 0

 • 1 0 7 9

 • 0 7 6 6 6

  4 9 9 1 5

  5 5 5 9 8

  4 3 1 1 5

  1 1 6 2 5

  1 4 9 1 2

  9 2 7 0 8

 • 3 4 6 0 7

  0 4 1 2 5

 • 9 0 4 7 4

 • 3 2 7 9 2

 • 2 6 3 9 4 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bạc Liêu
 • 7,8,0
 • 5,5,2,0
 • 5,5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 4,9
 • -
 • 2,8,2
 • Bạc Liêu
 • 0,1
 • -
 • 9,1,9
 • -
 • 7
 • 4,2,1,1,2,5,3
 • 6
 • 0
 • 9,0
 • 7
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 21-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bạc Liêu
 • 3 4

 • 3 5 6

 • 7 5 6 4

  8 7 4 5

  2 2 8 4

 • 9 7 3 8

 • 5 1 6 6 0

  8 3 5 8 1

  4 0 6 1 7

  3 7 5 3 0

  8 5 6 8 0

  3 6 8 3 0

  0 7 9 7 6

 • 7 9 0 3 6

  4 6 4 4 1

 • 0 4 9 5 2

 • 3 9 8 0 9

 • 9 2 5 5 3 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bạc Liêu
 • 9
 • 7
 • -
 • 7,6,0,0,8,4
 • 1,5
 • 2,6
 • 0,4
 • 6
 • 1,0,4
 • -
 • Bạc Liêu
 • 6,3,8,3
 • 4,8
 • 5
 • -
 • 6,8,3
 • 4
 • 3,7,5
 • 3,1
 • 3
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 14-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bạc Liêu
 • 8 9

 • 3 8 2

 • 1 9 7 2

  7 5 8 0

  5 9 8 8

 • 3 6 8 1

 • 7 2 1 7 1

  5 6 4 4 3

  1 6 6 5 1

  5 4 5 8 5

  8 1 2 3 7

  2 1 8 8 5

  2 6 4 6 4

 • 8 2 1 5 7

  2 9 6 9 1

 • 5 4 1 7 9

 • 5 6 6 5 4

 • 9 2 8 7 9 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bạc Liêu
 • -
 • -
 • -
 • 7
 • 3
 • 4,7,1
 • 4
 • 9,1,2
 • 5,5,1,0,8,2,9
 • 6,1
 • Bạc Liêu
 • 8
 • 9,7,5,8
 • 7,8
 • 4
 • 5,6
 • 8,8
 • 9
 • 5,3
 • 8
 • 7,8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSBL - SXBL Kết Quả Xổ số Bạc Liêu

  Hôm Nay trực tiếp lúc 16h10 - KQXSBL - XSMH - XSBLIEU. Xổ Số Kiến Thiết Bạc Liêu (XSKT BL) thứ 3 hàng tuần nhanh nhất VN.

  Kết Quả Xổ số Miền Nam Đài Bạc Liêu (XSMN BL) tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả chính xác nhất từ trang web xổ số online xoso5h.com

  Chủ đề chính: xsbl, sxbl, xo so bac lieu, xs bac lieu, xổ số bạc liêu, xs bl, xổ số bạc liêu hôm nay, xổ số kiến thiết bạc liêu, xsbl hom nay, xổ số thứ ba hàng tuần, xổ số thứ ba, xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, xổ số thứ ba tuần rồi, miền nam thứ ba, xổ số miền nam thứ ba tuần rồi, xổ số miền nam ngày thứ ba, thứ ba hàng tuần, xsmn thu 3, xsmn thu3, xs mn t3, xs t3.

  Cơ cấu giải thưởng Bạc Liêu mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu