Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 21-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Dương
 • 0 9

 • 6 0 9

 • 1 8 2 9

  1 7 2 0

  7 3 0 1

 • 7 7 3 5

 • 1 9 6 8 9

  3 3 7 7 0

  2 8 9 8 3

  4 0 4 9 8

  7 5 1 2 3

  0 2 9 7 5

  7 3 5 4 3

 • 7 1 7 4 6

  4 3 2 1 1

 • 8 7 1 9 2

 • 8 7 6 6 8

 • 2 0 2 4 9 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Dương
 • 1,9,9
 • 1
 • 3,9,0
 • 5
 • 6,3
 • -
 • 8
 • 0,5
 • 9,3
 • 7,2,8
 • Bình Dương
 • 7,2
 • 1,0
 • 9
 • 8,2,4
 • -
 • 7,3
 • 4
 • 9
 • 6,9
 • 8,2,0,0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 14-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Dương
 • 8 8

 • 1 3 9

 • 3 5 3 3

  6 7 5 1

  9 3 2 3

 • 6 9 5 7

 • 5 1 2 1 1

  4 1 2 5 4

  0 6 4 3 1

  6 8 8 7 9

  4 0 3 9 8

  6 1 4 6 0

  1 5 2 1 9

 • 2 8 1 2 6

  2 0 3 4 1

 • 7 8 1 0 8

 • 7 4 0 9 3

 • 4 2 2 7 9 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Dương
 • 8
 • 1,9
 • 6,3
 • 1,3,9
 • 1
 • 4,7,1
 • 0
 • 9
 • 8
 • 6,3,8
 • Bình Dương
 • 6
 • 4,1,3,5
 • -
 • 9,3,2
 • 5
 • -
 • 9,2
 • 5
 • 0,9,8
 • 7,1,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 07-01-2022 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Dương
 • 3 9

 • 4 4 4

 • 6 2 4 8

  5 9 5 1

  9 9 9 6

 • 7 8 0 5

 • 0 8 0 2 9

  1 0 8 1 5

  4 4 1 8 7

  6 2 1 4 6

  3 3 1 9 9

  8 7 8 3 4

  1 1 6 4 7

 • 9 5 8 8 5

  8 5 1 2 2

 • 7 5 2 9 5

 • 6 5 4 2 8

 • 5 9 1 4 7 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Dương
 • 5
 • 5
 • 8,2,9
 • 4,9
 • 6,7,8,4
 • 1
 • -
 • 7
 • 5,7
 • 5,9,6
 • Bình Dương
 • -
 • 5
 • 2
 • -
 • 3,4
 • 9,8,1,0
 • 4,9
 • 7,8,4
 • 2,4
 • 2,9,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 31-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Dương
 • 9 0

 • 2 8 9

 • 0 7 5 9

  1 9 5 0

  5 9 9 9

 • 1 3 3 0

 • 6 5 6 0 1

  7 8 3 9 6

  9 0 9 1 0

  6 7 5 6 9

  3 3 7 4 2

  4 4 5 8 3

  9 9 0 5 1

 • 6 6 9 6 3

  2 9 8 8 5

 • 7 8 7 1 6

 • 6 9 9 0 5

 • 0 2 6 8 0 7

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Dương
 • 7,5,1
 • 6,0
 • -
 • 0
 • 2
 • 1,9,0
 • 3,9
 • -
 • 5,3,9
 • 6,9,0
 • Bình Dương
 • 1,3,5,9
 • 0,5
 • 4
 • 6,8
 • -
 • 0,8
 • 1,9
 • 0
 • -
 • 6,5,9,8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 24-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Dương
 • 3 2

 • 0 7 6

 • 0 1 8 6

  2 7 1 4

  2 2 2 8

 • 6 7 8 9

 • 8 8 2 9 1

  8 7 0 0 9

  8 1 7 8 3

  4 2 9 2 5

  0 4 9 1 0

  2 5 5 2 8

  7 3 7 8 5

 • 3 7 1 4 4

  3 1 6 9 0

 • 7 7 7 0 2

 • 3 2 4 0 4

 • 0 5 9 6 6 1

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Dương
 • 4,2,9
 • 0,4
 • 5,8,8
 • 2
 • 4
 • -
 • 1
 • 6
 • 3,5,9,6
 • 0,1
 • Bình Dương
 • 9,1
 • 6,9
 • 0,3
 • 8
 • 0,4,1
 • 2,8
 • 8,7
 • -
 • 2,2
 • 0,8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 17-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Dương
 • 2 9

 • 7 6 9

 • 5 2 9 1

  9 5 2 9

  5 4 6 7

 • 4 1 4 3

 • 9 3 7 3 5

  0 0 4 9 8

  9 5 6 4 4

  6 1 4 5 9

  8 1 1 0 0

  7 9 1 0 2

  8 4 8 6 4

 • 3 0 5 8 6

  2 3 8 6 9

 • 7 0 8 3 1

 • 2 9 4 3 4

 • 4 1 0 6 1 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Dương
 • 0,2
 • 2
 • 9,9
 • 4,1,5
 • 4,3
 • 9
 • 9,4,7,9
 • -
 • 6
 • 8,1
 • Bình Dương
 • 0
 • 3,9
 • 1,0
 • 4
 • 3,4,6
 • 3
 • 8
 • 6
 • 9
 • 6,5,2,6,2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 10-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Dương
 • 1 6

 • 6 0 4

 • 5 9 0 2

  4 0 2 2

  4 5 5 6

 • 0 6 1 3

 • 4 0 9 6 7

  8 6 2 2 5

  7 2 0 3 4

  8 1 7 8 4

  8 2 8 7 8

  7 1 4 4 9

  9 7 0 7 0

 • 7 8 5 3 0

  3 0 8 2 5

 • 5 8 5 9 9

 • 4 9 2 1 1

 • 0 5 5 1 3 5

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Dương
 • 2,4
 • 1,3,6
 • 5,5,2
 • 5,0,4
 • 9
 • 6
 • 7
 • 8,0
 • 4
 • 9
 • Bình Dương
 • 3,7
 • 1
 • 0,2
 • 1
 • 3,8,0
 • 3,2,2
 • 5,1
 • 6
 • 7
 • 9,4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSMN - SXMN - XS Miền Nam - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

  XSMN - SXMN - XS Miền Nam - KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hàng tuần - Xem xổ số miền nam - Xổ số kiến thiết miền nam (XSMN) – Xo so mien nam truc tiep.

  Xổ số miền Nam (tên viết tắt XSMN) là hình thức xổ số truyền thống, trực thuộc Xổ Số Kiến Thiết.

  Chủ đề chính: xsbd, xổ số bình dương, xs bd, xs binh duong, xo so binh duong, kqxs binh duong, xs bình dương, so xo binh duong, sxbd, kết quả xổ số bình dương, xosobinhduong, xổ số miền nam, xổ số miền nam hôm nay, kết quả xổ số miền nam, xổ số miền nam hôm qua, xsmn t4, xsmn t5, xs mn t3, xs mn t4, xs mn t6, xs mn t5, xsmn cn, xsmn thu 6, xsmn thu 3, xsmn kết quả xổ số miền nam hôm nay, xsmn thu 7, xsmn thu 5, xsmn hom nay, xsmn thu 2, xsmn thu 4, truc tiep xsmn, ket qua xsmn, xsmn chu nhat, xsmn thu2, kết quả xổ số xsmn, xsmn t7, xsmn t6, xsmn hôm nay, xsmn thu4, xsmn thu5, xsmn thu hai.

  Lịch mở thưởng các đài trực thuộc xổ số Miền Nam:

  Cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Nam (XSMN):

  Giải thưởng Giá trị mỗi giải (VND)
  Đặc biệt 2.000.000.000 VND (hai tỷ đồng)
  Phụ đặc biệt 50.000.000 VND Trùng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
  Khuyến khích 6.000.000 VND Sai duy nhất 1 con số so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm ngàn)
  Giải Nhất 30.000.000 VND
  Giải Nhì 15.000.000 VND
  Giải Ba 10.000.000 VND
  Giải Tư 3.000.000 VND
  Giải Năm 1.000.000 VND
  Giải Sáu 400.000 VND
  Giải Bảy 200.000 VND
  Giải Tám 100.000 VND

  (*) Lưu ý: Trường hợp vé có kết quả trùng với nhiều giải thưởng, người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.