Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 02-12-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • An Giang
 • 9 3

 • 0 8 2

 • 1 6 2 4

  6 9 4 8

  1 8 1 0

 • 8 7 3 9

 • 7 9 1 8 6

  4 4 2 1 0

  6 6 9 0 8

  3 5 0 4 7

  3 1 8 4 9

  9 3 3 3 9

  9 7 8 9 2

 • 6 4 3 7 0

  9 5 1 8 7

 • 4 0 5 4 9

 • 4 3 3 6 2

 • 4 6 7 9 9 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • An Giang
 • 8
 • 0,0
 • 4
 • 9,9
 • 9,7,9,8
 • -
 • 2
 • 0
 • 7,6,2
 • 2,2,3
 • An Giang
 • 7,1,1
 • -
 • 9,6,9,8
 • 9
 • 2
 • -
 • 8
 • 8,4
 • 0,4
 • 4,4,3,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 25-11-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • An Giang
 • 8 4

 • 4 3 6

 • 9 5 1 7

  5 8 9 1

  6 2 3 3

 • 3 5 6 2

 • 7 8 6 7 3

  8 2 4 3 7

  8 8 6 6 0

  7 1 1 9 9

  3 2 4 0 7

  7 4 8 2 5

  4 9 0 5 7

 • 3 0 1 9 7

  8 0 2 6 3

 • 3 3 7 0 6

 • 2 3 1 8 1

 • 6 0 4 4 1 6

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • An Giang
 • 6,7
 • 6,7
 • 5
 • 7,3,6
 • -
 • 7
 • 3,0,2
 • 3
 • 1,4
 • 7,9,1
 • An Giang
 • 6
 • 8,9
 • 6
 • 6,7,3
 • 8
 • 2
 • 1,0,3
 • 9,3,0,5,1
 • -
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 18-11-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • An Giang
 • 3 0

 • 1 3 8

 • 4 2 2 3

  6 8 2 9

  6 6 4 4

 • 9 4 2 4

 • 1 5 0 6 1

  8 5 3 9 5

  5 5 1 9 0

  0 6 5 9 2

  1 9 0 1 4

  4 8 2 9 6

  8 4 5 1 5

 • 9 0 9 8 0

  2 6 9 3 7

 • 2 3 9 8 0

 • 9 7 5 2 1

 • 6 9 1 1 2 2

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • An Giang
 • -
 • 4,5
 • 2,1,4,3,9
 • 7,8,0
 • 4
 • -
 • 1
 • -
 • 0,0
 • 5,0,2,6
 • An Giang
 • 8,8,9,3
 • 2,6
 • 2,9
 • 2
 • 1,2,4
 • 9,1
 • 9
 • 3
 • 3
 • 2
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 11-11-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • An Giang
 • 1 0

 • 6 1 0

 • 5 0 4 0

  4 4 0 3

  5 6 9 5

 • 0 8 0 1

 • 7 3 3 9 1

  9 1 2 3 3

  9 6 2 3 6

  3 7 5 8 4

  1 4 8 2 6

  5 9 1 0 5

  0 5 3 3 7

 • 6 4 0 7 3

  4 4 8 3 3

 • 2 3 1 4 1

 • 3 1 1 0 9

 • 9 3 1 7 4 8

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • An Giang
 • 9,5,1,3
 • 0,0
 • 6
 • 3,3,6,7
 • 8,1,0
 • -
 • -
 • 3
 • 4
 • 1,5
 • An Giang
 • 4,1,1
 • 4,9,0
 • -
 • 7,3,3,0
 • 8
 • 0,9
 • 3,2
 • 3
 • 4
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 04-11-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • An Giang
 • 9 6

 • 4 5 5

 • 6 3 6 9

  8 3 7 6

  2 7 7 1

 • 7 8 4 6

 • 5 8 3 7 3

  2 1 1 0 7

  6 6 9 9 3

  8 1 8 7 4

  4 7 6 4 2

  2 8 1 7 3

  5 0 7 2 0

 • 3 2 4 3 7

  2 6 4 0 8

 • 5 6 0 1 3

 • 2 7 7 4 2

 • 6 8 1 8 7 9

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • An Giang
 • 8,7
 • 3
 • 0
 • 7
 • 2,2,6
 • 5
 • 9
 • 9,3,4,3,6,1
 • -
 • 3,6
 • An Giang
 • 2
 • 7
 • 4,4
 • 1,7,9,7
 • 7
 • 5
 • 4,7,9
 • 3,0
 • 0
 • 7,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 28-10-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • An Giang
 • 6 8

 • 5 0 4

 • 8 2 8 3

  7 0 7 0

  0 3 2 8

 • 0 0 0 0

 • 3 6 1 3 8

  7 5 2 7 4

  3 8 7 3 6

  0 3 3 3 8

  6 5 5 2 3

  3 9 6 5 5

  9 7 5 0 7

 • 2 8 1 6 9

  8 1 8 2 5

 • 9 9 1 2 9

 • 9 9 9 1 6

 • 4 8 1 5 5 4

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • An Giang
 • 7,0,4
 • 6
 • 9,5,3,8
 • 8,6,8
 • -
 • 4,5
 • 9,8
 • 4,0
 • 3
 • -
 • An Giang
 • 0,7
 • -
 • -
 • 2,8
 • 5,7,0
 • 2,5
 • 1,3
 • 0
 • 3,3,2,6
 • 2,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 08-07-2021 - XSMN

 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • An Giang
 • 4 2

 • 2 3 9

 • 0 9 4 1

  8 4 9 3

  9 5 5 6

 • 3 6 5 4

 • 0 5 0 0 8

  6 0 3 8 6

  4 8 4 0 8

  4 0 7 9 1

  1 1 2 6 2

  2 4 1 7 4

  9 4 5 1 2

 • 0 9 0 9 7

  3 6 8 0 8

 • 9 4 5 1 9

 • 9 7 5 9 3

 • 9 4 2 9 2 3

 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • An Giang
 • 8,8,8
 • 9,2
 • 3
 • 9
 • 1,2
 • 4,6
 • 2
 • 4
 • 6
 • 3,7,1,3
 • An Giang
 • -
 • 9,4
 • 6,1,4
 • 2,9,9
 • 7,5
 • -
 • 8,5
 • 9
 • 0,0,0
 • 1,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSAG - SXAG - Kết Quả Xổ số An Giang 

  Hôm nay trực tiếp lúc 16h10 - XSKT An Giang - KQXSAG | Xổ Số Kiến Thiết An Giang thứ 5 hàng tuần NHANH SỐ #1, từ trường quay Công ty XSKT An Giang. 

  Kết Quả xổ số miền Nam An Giang (XSMN AG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN từ xoso5h.

  Chủ đề chính: xổ số thứ năm, xsmn hom nay, xổ số miền nam thứ năm hàng tuần, kqxs thu 5, xổ số miền nam, xổ số miền nam hôm nay, kết quả xổ số miền nam, xs mn t5, xsmn thu5, XSMN, SXMN, XS Miền Nam, KQXSMN, xsmn t5, kqxs thu 5, xsmn thu5, xổ số miền nam ngày thứ năm, xsthu5, miền nam thứ năm, xổ số thứ năm hàng tuần, xổ số miền nam thứ năm tuần rồi.

  Tường thuật Kết Quả Xổ Số An Giang ở kênh nào?

  - Kết Quả đài An Giang được tường thuật đài phát thanh tần số FM 93,1 MHz, AM 837 KHz và FM 92,5 MHz. 

  Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết đài An Giang mới nhất

  Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ)
  1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
  10 Giải nhất 5 30.000.000
  10 Giải nhì 5 15.000.000
  20 Giải ba 5 10.000.000
  70 Giải tư 5 3.000.000
  100 Giải năm 4 1.000.000
  300 Giải sáu 4 400.000
  1.000 Giải bảy 3 200.000
  10.000 Giải tám 2 100.000

  Công ty xổ số kiến thiết tỉnh An Giang