Trang chủ >> Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Bắc

 • Chủ nhật
  ( Thái Bình )
 • Thứ 2
  ( Hà Nội )
 • Thứ 3
  ( Quảng Ninh )
 • Thứ 4
  ( Bắc Ninh )
 • Thứ 5
  ( Hà Nội )
 • Thứ 6
  ( Hải Phòng )
 • Thứ 7
  ( Nam Định )

Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 26-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 4» 26-01-2022

Bắc Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 9 8 4 0 9

 • G1
  1. 6 1 5 2 5

 • G2
  1. 0 4 7 2 9

  2. 1 5 3 4 4

 • G3
  1. 9 9 6 3 7

   7 9 0 3 7

  2. 2 7 6 0 7

   8 7 4 9 4

  3. 5 4 0 5 2

   6 2 6 6 4

 • G4
  1. 9 6 8 5

  2. 3 5 8 5

  3. 8 4 0 1

  4. 9 9 4 4

 • G5
  1. 2 3 4 3

   6 3 1 9

  2. 8 9 6 3

   9 0 6 8

  3. 6 8 1 8

   7 2 7 0

 • G6
  1. 9 2 4

  2. 7 4 7

  3. 1 2 2

 • G7
  1. 7 1

  2. 9 2

  3. 4 3

  4. 5 5

 • Đầu  
 • 0 9,7,1
 • 1 8,9
 • 2 5,9,4,2
 • 3 7,7
 • 4 4,4,3,7,3
 • 5 2,5
 • 6 4,3,8
 • 7 0,1
 • 8 5,5
 • 9 4,2
 •   Đuôi
 • 7 0
 • 0,7 1
 • 5,2,9 2
 • 4,6,4 3
 • 4,9,6,4,2 4
 • 2,8,8,5 5
 • - 6
 • 3,0,3,4 7
 • 1,6 8
 • 0,2,1 9

Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 19-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 4» 19-01-2022

Bắc Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 7 6 9 3 0

 • G1
  1. 4 8 8 4 3

 • G2
  1. 4 1 0 0 6

  2. 7 6 0 5 3

 • G3
  1. 7 7 8 3 3

   3 7 9 9 7

  2. 4 7 3 8 6

   1 3 5 4 1

  3. 7 7 7 6 8

   7 8 8 7 8

 • G4
  1. 8 2 6 1

  2. 3 9 9 0

  3. 8 3 8 4

  4. 7 3 5 8

 • G5
  1. 1 9 2 5

   9 1 0 8

  2. 0 9 5 8

   8 2 0 3

  3. 1 9 4 6

   1 3 3 5

 • G6
  1. 9 3 8

  2. 8 9 6

  3. 7 7 8

 • G7
  1. 9 3

  2. 9 1

  3. 6 0

  4. 5 4

 • Đầu  
 • 0 6,8,3
 • 1 -
 • 2 5
 • 3 0,3,5,8
 • 4 3,1,6
 • 5 3,8,8,4
 • 6 8,1,0
 • 7 8,8
 • 8 6,4
 • 9 7,0,6,3,1
 •   Đuôi
 • 3,9,6 0
 • 4,6,9 1
 • - 2
 • 4,5,3,0,9 3
 • 8,5 4
 • 2,3 5
 • 0,8,4,9 6
 • 9 7
 • 6,7,5,5,0,3,7 8
 • - 9

Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 12-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 4» 12-01-2022

Bắc Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 8 8 9 0 3

 • G1
  1. 0 2 0 6 1

 • G2
  1. 9 3 8 6 9

  2. 5 9 0 1 3

 • G3
  1. 9 2 9 9 3

   0 9 1 9 4

  2. 0 6 1 7 7

   9 7 0 3 4

  3. 4 6 6 1 9

   3 1 4 7 3

 • G4
  1. 6 1 1 8

  2. 3 3 1 9

  3. 7 5 9 2

  4. 2 0 5 5

 • G5
  1. 8 6 9 2

   5 0 9 1

  2. 8 1 1 6

   3 0 9 3

  3. 0 4 5 3

   5 9 8 5

 • G6
  1. 5 5 1

  2. 5 6 0

  3. 7 5 6

 • G7
  1. 2 0

  2. 4 1

  3. 4 9

  4. 0 7

 • Đầu  
 • 0 3,7
 • 1 3,9,8,9,6
 • 2 0
 • 3 4
 • 4 1,9
 • 5 5,3,1,6
 • 6 1,9,0
 • 7 7,3
 • 8 5
 • 9 3,4,2,2,1,3
 •   Đuôi
 • 6,2 0
 • 6,9,5,4 1
 • 9,9 2
 • 0,1,9,7,5,9 3
 • 9,3 4
 • 5,8 5
 • 1,5 6
 • 7,0 7
 • 1 8
 • 6,1,1,4 9

Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 05-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 4» 05-01-2022

Bắc Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 1 0 6 1 9

 • G1
  1. 3 8 9 0 5

 • G2
  1. 1 3 0 3 9

  2. 1 6 5 3 7

 • G3
  1. 2 6 8 8 7

   5 4 7 6 0

  2. 4 3 9 4 1

   5 2 6 6 8

  3. 6 8 3 6 5

   4 5 7 7 1

 • G4
  1. 5 7 9 2

  2. 9 9 6 9

  3. 1 6 8 7

  4. 3 5 7 5

 • G5
  1. 2 9 8 8

   7 3 3 0

  2. 1 8 6 1

   4 7 7 0

  3. 0 4 5 9

   1 6 9 2

 • G6
  1. 5 8 8

  2. 2 2 5

  3. 0 4 1

 • G7
  1. 5 0

  2. 5 6

  3. 2 8

  4. 8 4

 • Đầu  
 • 0 5
 • 1 9
 • 2 5,8
 • 3 9,7,0
 • 4 1,1
 • 5 9,0,6
 • 6 5,0,8,9,1
 • 7 1,5,0
 • 8 7,7,8,8,4
 • 9 2,2
 •   Đuôi
 • 6,3,7,5 0
 • 4,7,6,4 1
 • 9,9 2
 • - 3
 • 8 4
 • 0,6,7,2 5
 • 5 6
 • 3,8,8 7
 • 6,8,8,2 8
 • 1,3,6,5 9

Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 29-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 4» 29-12-2021

Bắc Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 1 3 9 7 7

 • G1
  1. 3 4 8 5 2

 • G2
  1. 5 4 3 0 9

  2. 9 8 9 0 2

 • G3
  1. 9 8 8 4 1

   9 5 8 1 6

  2. 6 1 5 4 5

   3 9 5 1 2

  3. 2 4 1 8 3

   4 8 3 1 6

 • G4
  1. 3 7 8 8

  2. 9 3 0 7

  3. 7 0 6 8

  4. 3 2 4 1

 • G5
  1. 3 0 0 5

   3 8 5 3

  2. 8 3 9 0

   2 7 4 6

  3. 9 0 6 9

   2 2 5 7

 • G6
  1. 5 9 5

  2. 2 4 3

  3. 0 6 9

 • G7
  1. 2 3

  2. 9 4

  3. 1 4

  4. 1 2

 • Đầu  
 • 0 9,2,7,5
 • 1 6,2,6,4,2
 • 2 3
 • 3 -
 • 4 1,5,1,6,3
 • 5 2,3,7
 • 6 8,9,9
 • 7 7
 • 8 3,8
 • 9 0,5,4
 •   Đuôi
 • 9 0
 • 4,4 1
 • 5,0,1,1 2
 • 8,5,4,2 3
 • 9,1 4
 • 4,0,9 5
 • 1,1,4 6
 • 7,0,5 7
 • 8,6 8
 • 0,6,6 9

Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 22-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 4» 22-12-2021

Bắc Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 0 9 0 7 8

 • G1
  1. 8 5 5 5 2

 • G2
  1. 3 5 4 4 4

  2. 3 8 8 8 1

 • G3
  1. 5 4 6 3 3

   6 2 2 4 4

  2. 3 1 2 0 8

   6 4 3 2 8

  3. 5 4 0 1 1

   1 3 7 4 9

 • G4
  1. 0 5 1 1

  2. 7 6 1 3

  3. 2 5 6 2

  4. 2 4 7 8

 • G5
  1. 4 6 6 8

   8 1 2 3

  2. 4 6 4 2

   1 0 1 7

  3. 4 0 4 6

   3 4 0 3

 • G6
  1. 4 2 5

  2. 2 2 2

  3. 6 0 3

 • G7
  1. 0 2

  2. 2 8

  3. 7 3

  4. 6 4

 • Đầu  
 • 0 8,3,3,2
 • 1 1,1,3,7
 • 2 8,3,5,2,8
 • 3 3
 • 4 4,4,9,2,6
 • 5 2
 • 6 2,8,4
 • 7 8,8,3
 • 8 1
 • 9 -
 •   Đuôi
 • - 0
 • 8,1,1 1
 • 5,6,4,2,0 2
 • 3,1,2,0,0,7 3
 • 4,4,6 4
 • 2 5
 • 4 6
 • 1 7
 • 7,0,2,7,6,2 8
 • 4 9

Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 15-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 4» 15-12-2021

Bắc Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 9 6 0 0 9

 • G1
  1. 4 4 3 8 2

 • G2
  1. 8 7 6 6 3

  2. 4 7 7 7 9

 • G3
  1. 7 4 4 7 7

   3 3 8 3 4

  2. 1 5 9 6 8

   7 0 4 8 2

  3. 0 9 0 1 1

   4 1 0 6 7

 • G4
  1. 4 8 3 1

  2. 1 9 7 7

  3. 8 4 1 1

  4. 9 7 0 9

 • G5
  1. 3 6 0 8

   2 1 7 7

  2. 0 9 4 2

   7 3 1 4

  3. 3 0 4 7

   9 4 7 1

 • G6
  1. 3 7 9

  2. 6 4 2

  3. 1 6 6

 • G7
  1. 5 3

  2. 3 2

  3. 4 5

  4. 2 7

 • Đầu  
 • 0 9,9,8
 • 1 1,1,4
 • 2 7
 • 3 4,1,2
 • 4 2,7,2,5
 • 5 3
 • 6 3,8,7,6
 • 7 9,7,7,7,1,9
 • 8 2,2
 • 9 -
 •   Đuôi
 • - 0
 • 1,3,1,7 1
 • 8,8,4,4,3 2
 • 6,5 3
 • 3,1 4
 • 4 5
 • 6 6
 • 7,6,7,4,7,2 7
 • 6,0 8
 • 0,7,0,7 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  Giới thiệu về xổ số Bắc Ninh

  XSBN được mở thưởng vào các ngày thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso5h.com nhanh và chính xác nhất.

  Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh có trụ sở chính tại số 27 Nguyễn Đăng Đạo - Suối Hoa - Tp Bắc Ninh kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.

  Chủ đề chính: xsbn, kết quả xổ số bắc ninh, xsmb bac ninh, xsbac ninh, xs bac ninh, xs bắc ninh, xsmb, ket qua xsmb, xsmb hom nay, xsmb thu 4, xsmb t4, xsmb thu 4 hang tuan, xsmb thứ 4, xsmb thư 4.

  Điện thoại: 0222.3821.256 - Fax: 0222.3822.748

  Xổ số theo đài Bắc Ninh được quay ở đâu?

  Vé số Mb Bắc Ninh được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.

  Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp xổ số kiến thiết đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi

  Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

  Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
  Giải Đặc biệt 1,000,000,000 3 3,000,000,000 100,000 lần
  Giải phụ ĐB 20,000,000 12 600,000,000 50,000 lần
  Giải nhất 20,000,000 15 300,000,000 2,000 lần
  Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
  Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
  Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
  Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
  Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
  Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

  Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng 

  Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.