Loading...

Chọn tỉnh thành按照北部,南部-正省,南部-副省一,南部-副省二,中部-正省,中部-副省一。

Kết quả số đề chưa ra

Số cần tìm 00
Thời gian tìm kiếm 06/06/20 đến 06/07/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 06/06/20(Giải đặc biệt: 18932)đến 05/07/20(Giải đặc biệt: 11070 Tổng cộng:30 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 02/06/20(Giải đặc biệt: 62500)đến 05/07/20 Tổng cộng:32 Lần
Số cần tìm 01
Thời gian tìm kiếm 06/06/20 đến 06/07/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 06/06/20(Giải đặc biệt: 18932)đến 05/07/20(Giải đặc biệt: 11070 Tổng cộng:30 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 14/03/20(Giải đặc biệt: 18901)đến 05/07/20 Tổng cộng:90 Lần
Số cần tìm 02
Thời gian tìm kiếm 06/06/20 đến 06/07/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 06/06/20(Giải đặc biệt: 18932)đến 05/07/20(Giải đặc biệt: 11070 Tổng cộng:30 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 29/04/20(Giải đặc biệt: 06702)đến 05/07/20 Tổng cộng:66 Lần