Loading...

Chọn tỉnh thành按照北部,南部-正省,南部-副省一,南部-副省二,中部-正省,中部-副省一。

Kết quả số đề chưa ra

Số cần tìm 00
Thời gian tìm kiếm 27/04/20 đến 27/05/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 27/04/20(Giải đặc biệt: 77561)đến 18/05/20(Giải đặc biệt: 44554 Tổng cộng:22 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 18/05/20(Giải đặc biệt: 96600)đến 26/05/20 Tổng cộng:7 Lần
Số cần tìm 01
Thời gian tìm kiếm 27/04/20 đến 27/05/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 27/04/20(Giải đặc biệt: 77561)đến 26/05/20(Giải đặc biệt: 29154 Tổng cộng:30 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 14/03/20(Giải đặc biệt: 18901)đến 26/05/20 Tổng cộng:50 Lần
Số cần tìm 02
Thời gian tìm kiếm 27/04/20 đến 27/05/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 30/04/20(Giải đặc biệt: 06702)đến 26/05/20(Giải đặc biệt: 29154 Tổng cộng:26 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 29/04/20(Giải đặc biệt: 06702)đến 26/05/20 Tổng cộng:26 Lần
© Copyright 2020 -  xoso5h.com