Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Đến ngày
  • Tổng
  • Đuôi
  • Đầu

搜索时间距离上次特别号出现时间,未出现特别号期数及曾经不出现最大期数

Đầu Thời Đến ngày Giải đặc biệt Số lần chưa xuất hiện Số lần dài nhất chưa xuất hiện
0 19/05/20   đến   27/05/20 96600 7 Lần 61 Lần
1 25/05/20   đến   27/05/20 67211 1 Lần 70 Lần
2 25/04/20   đến   27/05/20 46625 31 Lần 67 Lần
3 21/05/20   đến   27/05/20 58738 5 Lần 59 Lần
4 16/05/20   đến   27/05/20 75146 10 Lần 55 Lần
5 26/05/20   đến   27/05/20 29154 0 Lần 58 Lần
6 20/05/20   đến   27/05/20 51265 6 Lần 64 Lần
7 24/05/20   đến   27/05/20 81779 2 Lần 39 Lần
8 17/05/20   đến   27/05/20 76380 9 Lần 56 Lần
9 23/05/20   đến   27/05/20 98991 3 Lần 51 Lần
© Copyright 2020 -  xoso5h.com