Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Đến ngày
  • Tổng
  • Đuôi
  • Đầu

搜索时间距离上次特别号出现时间,未出现特别号期数及曾经不出现最大期数

Đầu Thời Đến ngày Giải đặc biệt Số lần chưa xuất hiện Số lần dài nhất chưa xuất hiện
0 05/08/20   đến   09/08/20 00000 4 Lần 4 Lần
1 07/08/20   đến   09/08/20 43614 1 Lần 2 Lần
2 05/08/20   đến   09/08/20 00000 4 Lần 4 Lần
3 05/08/20   đến   09/08/20 00000 4 Lần 4 Lần
4 05/08/20   đến   09/08/20 00000 4 Lần 4 Lần
5 08/08/20   đến   09/08/20 12958 0 Lần 3 Lần
6 05/08/20   đến   09/08/20 00000 4 Lần 4 Lần
7 06/08/20   đến   09/08/20 25375 2 Lần 2 Lần
8 05/08/20   đến   09/08/20 00000 4 Lần 4 Lần
9 05/08/20   đến   09/08/20 18296 3 Lần 3 Lần