Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Tổng
  • Giải đặc biệt
  • Đuôi
  • Đầu

选择一个省份(例如北部,南部-正省,南部副省二,中部-正省,中部-副省一)以日历方式显示每天的特别号 并把头,尾,和尾 做筛选

Tháng
Năm
01
Thứ 4

44435

3

5

35

8

02
Thứ 5

61129

2

9

29

1

03
Thứ 6

58827

2

7

27

9

04
Thứ 7

77775

7

5

75

2

05
Chủ nhật

11070

7

0

70

7

Thống kế giải đặc biệt

Thống kê xổ số đặc biệt