Trang chủ >> THỐNG KÊ >> POWER 6/55 >> Thống kê POWER 6/55

POWERXiên 2 POWERXiên 3
 • Các loại Xiên:
  Cầu đỏ-Cầu đỏ Cầu đỏ-Cầu vàng
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T3 T5 T7 Tất cả

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Số
 • Số lần xuất hiện
 • 1
 • 02 51

 • 1 lần
 • 2
 • 01 30

 • 1 lần
 • 3
 • 13 40

 • 1 lần
 • 4
 • 36 38

 • 1 lần
 • 5
 • 25 47

 • 1 lần
 • 6
 • 36 39

 • 1 lần
 • 7
 • 02 46

 • 1 lần
 • 8
 • 13 34

 • 1 lần
 • 9
 • 25 43

 • 1 lần
 • 10
 • 14 53

 • 1 lần
 • 11
 • 37 53

 • 1 lần
 • 12
 • 37 54

 • 1 lần
 • 13
 • 12 19

 • 1 lần
 • 14
 • 25 49

 • 1 lần
 • 15
 • 36 50

 • 1 lần
 • Thứ tự
 • Số
 • Số lần xuất hiện
 • 16
 • 36 51

 • 1 lần
 • 17
 • 12 30

 • 1 lần
 • 18
 • 01 40

 • 1 lần
 • 19
 • 36 49

 • 1 lần
 • 20
 • 24 38

 • 1 lần
 • 21
 • 12 27

 • 1 lần
 • 22
 • 13 48

 • 1 lần
 • 23
 • 01 36

 • 1 lần
 • 24
 • 12 25

 • 1 lần
 • 25
 • 24 34

 • 1 lần
 • 26
 • 25 54

 • 1 lần
 • 27
 • 02 53

 • 1 lần
 • 28
 • 25 53

 • 1 lần
 • 29
 • 48 51

 • 1 lần
 • 30
 • 48 52

 • 1 lần